Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 528 2026 3391 6132
Mun och svalg C00-14 10 42 60 92
  Läpp C00 2 7 11 19
  Tunga C02 2 12 15 21
  Annan muncancer C03-06 2 6 10 13
  Spottkörtel C07-08 3 9 13 23
  Svalg C01,C09-14 1 8 11 16
Matsmältningsorgan C15-26 74 227 352 560
  Matstrupe C15 2 5 6 8
  Magsäck C16 12 20 27 60
  Tunntarm C17 3 5 8 9
  Tjocktarm C18 25 107 173 286
  Ändtarm C19-20 14 57 98 140
  Anus C21 1 3 3 4
  Lever C22 2 3 4 5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 7 10 17
  Bukspottkörtel C25 14 20 23 31
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 10 28 37 60
  Näsa, bihåla C30-31 - 2 2 4
  Struphuvud C32 - 2 2 6
  Lunga, luftstrupe C33-34 10 24 33 50
  Mediastinum C38 - - - -
Ben C40-41 1 3 3 9
Hudmelanom C43 34 108 156 259
Hud, ej-melanom C44 48 174 234 290
Mesoteliom C45 1 2 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - - 1 5
Bindvävnad C48-49 6 13 23 42
Bröst C50 183 802 1452 2619
Kvinnliga könsorgan C51-58 52 252 427 905
  Livmoderhals C53 6 20 35 97
  Livmoderkropp C54 29 162 280 588
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - 3
  Äggstock C56 12 45 77 165
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 5 25 35 52
Urinorgan C64-68 20 82 134 229
  Njure C64 9 42 76 137
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 11 40 58 92
Öga C69 - 1 6 17
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 19 59 123 281
Sköldkörtel C73 20 62 107 288
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1 1 5
Annan eller ospecifierad C76,C80 7 21 24 34
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 43 149 249 435
  Hodgkin lymfom C81 3 11 21 65
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 25 70 122 197
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 2 5 7 8
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 5 8 18
  Leukemi C91-95 9 30 55 96
  Myelodysplastiska syndrom D46 - 3 3 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 25 33 48
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 7 43 63 113
  Förstadier till cancer i livmoderhals 29 184 331 729
  Borderlinetumör i äggstock D39 13 29 56 110
  Basaliom i hud 57 292 500 1054
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.