Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 4.1 - - 7.1 14.4 11.9 - 48.7 78.1 181.4 271.8 557.8 894.1 1336 1921 2652 98.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - - 3.6 - - - 3.9 - 3.4 4.1 5.7 7.3 - 13.1 0.9
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.1 0.1
  Tunga C02 - - - - - - 3.6 - - - 3.9 - - 4.1 5.7 7.3 - - 0.7
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - - - 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 7.2 4.0 - 18.7 35.1 61.7 103.2 166.9 313.2 491.8 467.2 695.7 32.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 7.8 10.9 6.9 16.3 34.2 29.4 10.4 52.5 2.9
  Magsäck C16 - - - - - - 3.6 - - - 7.8 - 6.9 12.2 45.6 58.7 124.6 131.3 4.0
  Tunntarm C17 - - - - - - - 4.0 - 3.7 - 3.6 3.4 4.1 11.4 - 10.4 13.1 1.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - 3.6 - - 3.7 3.9 10.9 41.3 44.8 62.6 124.8 62.3 210.0 7.9
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - 3.7 - 18.1 17.2 24.4 45.6 58.7 62.3 52.5 4.4
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - 7.3 - - 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - 3.7 3.9 7.3 - 4.1 28.5 51.4 72.7 39.4 2.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 3.9 - - 8.1 5.7 7.3 20.8 52.5 1.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 3.7 7.8 10.9 24.1 52.9 79.7 146.8 103.8 131.3 7.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 3.4 - - 7.3 - 13.1 0.3
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 11.2 11.7 61.7 79.1 171.0 205.0 330.3 404.9 406.9 23.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - 3.6 - - 11.4 - 31.1 13.1 0.6
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 11.2 11.7 54.4 75.7 171.0 193.6 330.3 363.4 393.8 22.6
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 3.6 - - - - 10.4 - 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - 4.1 - - - - 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - 4.0 - - 3.9 - - 4.1 28.5 - 41.5 39.4 1.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 20.8 13.1 0.2
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 3.6 10.3 12.2 5.7 7.3 20.8 39.4 1.4
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - - - 7.3 20.8 - 0.2
Bröst C50 - - - - - - - - - - - - - - 5.7 - - - 0.1
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - 4.0 - 3.7 - 14.5 13.8 77.4 119.6 271.6 436.1 761.4 15.0
  Prostata C61 - - - - - - - 4.0 - - - 14.5 13.8 73.3 119.6 271.6 425.7 761.4 14.6
  Testikel C62 - - - - - - - - - 3.7 - - - - - - - - 0.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - 4.1 - - 10.4 - 0.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 3.7 - 14.5 6.9 32.6 62.6 58.7 176.5 367.6 6.6
  Njure C64 - - - - - - - - - 3.7 - 3.6 3.4 12.2 45.6 22.0 31.1 78.8 2.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 10.9 3.4 20.4 17.1 36.7 145.4 288.8 4.1
Öga C69 - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - 10.4 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 4.1 - - 3.5 - - - 7.5 11.7 14.5 20.6 24.4 34.2 22.0 31.1 26.3 5.0
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 3.4 - - - - - 0.1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.4 - 0.1
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - 3.9 - 13.8 20.4 22.8 29.4 41.5 105.0 2.8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - 3.5 3.6 - - 3.7 7.8 10.9 13.8 40.7 91.1 110.1 238.8 183.8 8.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - 3.6 - - - - - - - 5.7 7.3 10.4 - 0.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 3.5 - - - - - 7.3 6.9 24.4 34.2 22.0 83.1 65.6 3.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 10.4 13.1 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 3.7 3.9 - 6.9 - 22.8 29.4 41.5 13.1 1.7
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - 3.9 3.6 - 16.3 22.8 29.4 72.7 65.6 2.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 22.0 10.4 13.1 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 5.7 - 10.4 13.1 0.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.