Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - - - 3.8 4.1 8.3 13.1 66.5 55.6 81.2 153.0 269.4 400.7 603.3 736.2 1044 1421 74.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - - - 3.6 - - 5.2 17.8 6.8 11.6 0.5
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.8 0.0
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - - 5.2 11.9 6.8 5.8 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - 3.6 - - - 5.9 - - 0.2
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - 4.2 - 8.3 7.9 30.9 32.8 66.5 113.3 234.0 225.6 389.1 698.6 22.5
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - 3.5 4.0 10.4 5.9 13.7 5.8 0.6
  Magsäck C16 - - - - - - 4.2 - 4.2 - 7.7 - - 8.1 31.2 17.8 27.3 122.3 2.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 3.5 - 5.2 5.9 6.8 11.6 0.4
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - 7.7 3.6 17.5 16.2 46.8 41.6 81.9 209.6 4.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - 4.2 - - 7.3 7.0 16.2 26.0 17.8 41.0 69.9 2.6
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - 3.5 4.0 - - - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - - 3.9 7.3 - 16.2 10.4 35.6 34.1 17.5 1.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - 3.6 - 4.0 15.6 11.9 20.5 46.6 1.0
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 7.9 11.6 10.9 28.0 44.5 83.2 83.1 143.3 180.5 8.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - 3.5 - 5.2 5.9 20.5 34.9 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - 12.5 4.0 7.7 25.5 42.0 56.7 109.2 118.7 47.8 87.3 9.8
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - 4.2 - - - - - - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - 5.2 - - - 0.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - 8.3 4.0 7.7 25.5 42.0 56.7 104.0 118.7 47.8 75.7 9.4
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.8 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - 4.2 4.0 - - 7.0 - 15.6 - 6.8 11.6 1.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 13.7 5.8 0.1
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 13.7 5.8 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - 3.5 - 5.2 - 20.5 17.5 0.4
Bröst C50 - - - - - - - 4.4 12.5 7.9 23.2 47.3 91.0 64.8 98.8 124.7 129.7 151.4 14.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - 4.4 8.3 19.8 3.9 21.9 21.0 60.7 62.4 100.9 116.0 168.8 9.4
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - 7.9 - 3.6 - 4.0 5.2 11.9 6.8 11.6 1.1
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 4.2 - - 3.6 3.5 8.1 20.8 35.6 41.0 52.4 2.0
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 6.8 17.5 0.1
  Äggstock C56 - - - - - - - 4.4 4.2 7.9 3.9 14.6 17.5 44.5 36.4 35.6 41.0 81.5 5.5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 4.0 - - - 4.0 - 17.8 20.5 5.8 0.7
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - 7.3 - 24.3 10.4 29.7 47.8 64.0 2.1
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 7.3 - 20.2 5.2 23.7 20.5 29.1 1.5
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - 4.0 5.2 5.9 27.3 34.9 0.6
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - 3.8 - 4.2 4.4 12.5 - 11.6 3.6 3.5 28.3 10.4 5.9 41.0 11.6 3.8
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - 3.6 - 4.0 - 11.9 13.7 5.8 0.5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - 3.9 - 3.5 - - - - - 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 4.1 - - 8.3 - - 3.6 14.0 12.1 26.0 17.8 34.1 81.5 3.2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - - - 11.9 - 3.6 17.5 36.4 26.0 77.2 163.8 99.0 5.3
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - 5.2 - - 5.8 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - 4.0 - 3.6 7.0 24.3 10.4 29.7 54.6 34.9 2.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - 12.1 10.4 23.7 54.6 11.6 1.1
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - 7.9 - - 10.5 - - 11.9 41.0 29.1 1.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 - 17.5 0.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 13.7 - 0.1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - 4.0 - - - - 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - 5.9 - - 0.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.