Prostata 159 29.6 75.9
Lunga, luftstrupe 61 11.3 30.5
Tjocktarm 47 8.7 25.8
Urinblåsa och urinvägar3 34 6.3 17.7
Hud, ej-melanom2 31 5.8 14.4
Ändtarm 28 5.2 14.8
Non-Hodgkin lymfom 25 4.6 15.0
Hudmelanom 24 4.5 13.2
Bukspottkörtel 21 3.9 10.0
Magsäck 11 2.0 5.9
Alla cancerformer2 538 100.0 284.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.