Lunga, luftstrupe 51 22.7 23.8
Prostata 30 13.3 10.8
Tjocktarm 24 10.7 11.8
Bukspottkörtel 21 9.3 10.0
Urinblåsa och urinvägar3 13 5.8 5.2
Ändtarm 10 4.4 4.8
Non-Hodgkin lymfom 8 3.6 4.2
Myelom och andra plasmacellstumörer 8 3.6 3.8
Leukemi 8 3.6 2.9
Lever 6 2.7 3.1
Alla cancerformer2 225 100.0 103.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.