Bröst 136 28.9 81.7
Tjocktarm 39 8.3 14.5
Lunga, luftstrupe 37 7.9 19.3
Livmoderkropp 27 5.7 11.9
Hud, ej-melanom2 26 5.5 5.5
Hudmelanom 22 4.7 14.0
Bukspottkörtel 21 4.5 7.9
Ändtarm 18 3.8 9.5
Sköldkörtel 15 3.2 14.8
Non-Hodgkin lymfom 15 3.2 8.1
Alla cancerformer2 470 100.0 245.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.