Bröst 28 16.6 14.4
Bukspottkörtel 21 12.4 6.2
Lunga, luftstrupe 20 11.8 9.2
Tjocktarm 18 10.7 7.1
Ändtarm 9 5.3 3.1
Lever 6 3.6 2.8
Magsäck 6 3.6 2.0
Livmoderkropp 6 3.6 2.1
Non-Hodgkin lymfom 6 3.6 2.2
Hjärna, centrala nervsystemet 6 3.6 3.2
Alla cancerformer2 169 100.0 66.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.