Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 228 929 1435 2048
Mun och svalg C00-14 3 12 21 38
  Läpp C00 - 1 4 10
  Tunga C02 - 2 2 4
  Annan muncancer C03-06 1 2 3 5
  Spottkörtel C07-08 1 1 3 5
  Svalg C01,C09-14 1 6 9 14
Matsmältningsorgan C15-26 50 142 199 265
  Matstrupe C15 3 3 4 4
  Magsäck C16 4 11 21 29
  Tunntarm C17 0 5 7 8
  Tjocktarm C18 20 62 88 121
  Ändtarm C19-20 12 45 61 81
  Anus C21 2 3 3 4
  Lever C22 4 5 6 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 1 1
  Bukspottkörtel C25 4 7 8 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 18 40 54 67
  Näsa, bihåla C30-31 - 1 1 2
  Struphuvud C32 1 6 9 12
  Lunga, luftstrupe C33-34 16 32 43 50
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 - 1 5 12
Hudmelanom C43 12 44 64 115
Hud, ej-melanom C44 13 44 63 78
Mesoteliom C45 - 1 2 2
Autonoma nervsystemet C47 - 1 1 4
Bindvävnad C48-49 3 8 13 26
Bröst C50 1 1 2 2
Manliga könsorgan C60-63 75 380 612 804
  Prostata C61 72 358 560 698
  Testikel C62 3 20 50 101
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 2 2 5
Urinorgan C64-68 22 86 132 193
  Njure C64 5 22 32 56
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 17 64 100 137
Öga C69 - 6 9 14
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 41 66 125
Sköldkörtel C73 3 18 26 40
Andra endokrina körtlar C74-75 2 2 4 8
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 14 16 18
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 17 87 147 238
  Hodgkin lymfom C81 1 11 28 54
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 50 76 113
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 2 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 7 10 13
  Leukemi C91-95 2 17 30 52
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 1 1 2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 52 228 380 565
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.