Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 216 862 1439 2402
Mun och svalg C00-14 2 12 19 33
  Läpp C00 - 2 3 4
  Tunga C02 0 2 3 7
  Annan muncancer C03-06 0 2 4 7
  Spottkörtel C07-08 1 2 4 8
  Svalg C01,C09-14 1 3 5 7
Matsmältningsorgan C15-26 32 80 127 196
  Matstrupe C15 - 1 2 4
  Magsäck C16 2 4 9 17
  Tunntarm C17 2 5 5 7
  Tjocktarm C18 13 38 62 96
  Ändtarm C19-20 9 24 37 53
  Anus C21 - 1 3 6
  Lever C22 1 1 1 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 2 4
  Bukspottkörtel C25 4 5 7 9
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 14 23 30 38
  Näsa, bihåla C30-31 1 2 2 3
  Struphuvud C32 - - - 2
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 21 27 33
  Mediastinum C38 - - 0 0
Ben C40-41 - - - 8
Hudmelanom C43 14 47 59 106
Hud, ej-melanom C44 5 23 35 55
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 0 5 13 29
Bröst C50 78 365 630 980
Kvinnliga könsorgan C51-58 28 125 223 374
  Livmoderhals C53 8 32 56 93
  Livmoderkropp C54 12 52 96 168
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 1
  Äggstock C56 6 32 60 95
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 2 10 11 17
Urinorgan C64-68 7 31 50 85
  Njure C64 4 20 33 57
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 11 17 28
Öga C69 - - 0 4
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 7 44 81 150
Sköldkörtel C73 15 34 48 118
Andra endokrina körtlar C74-75 - 3 5 10
Annan eller ospecifierad C76,C80 1 7 9 14
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12 60 109 199
  Hodgkin lymfom C81 1 7 17 47
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 31 46 72
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - 6 7 7
  Leukemi C91-95 4 16 37 69
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 1 1 3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 43 71 94
  Förstadier till cancer i livmoderhals 56 207 376 758
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 14 31 68
  Basaliom i hud 54 256 422 642
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.