Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 91 92 112 116 131 163 167 202 217 240 266
Mun och svalg C00-14 4 1 4 3 5 4 4 4 4 7 5
  Läpp C00 2 1 3 1 4 2 1 1 1 3 2
  Tunga C02 1 - - 0 0 1 1 1 1 - 1
  Annan muncancer C03-06 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 -
  Spottkörtel C07-08 0 - - 0 1 0 0 0 1 - 2
  Svalg C01,C09-14 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 28 23 28 31 29 33 34 43 42 54 54
  Matstrupe C15 0 1 1 1 2 2 2 4 2 2 5
  Magsäck C16 16 11 10 13 8 7 6 6 7 11 5
  Tunntarm C17 - - 1 1 1 1 0 0 1 3 -
  Tjocktarm C18 3 2 4 6 4 9 9 9 11 12 14
  Ändtarm C19-20 2 3 3 3 4 6 7 8 8 6 11
  Anus C21 - - - 0 0 - 0 0 0 1 -
  Lever C22 1 1 2 2 2 2 3 4 4 2 7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 1 0 1 1 2 2 1 4 1
  Bukspottkörtel C25 4 3 6 4 6 5 5 9 6 12 10
  Andra matsmältningsorgan C26 1 0 1 1 0 0 - 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 28 33 29 29 26 27 23 27 26 25 23
  Näsa, bihåla C30-31 1 - - 0 1 0 0 0 1 1 -
  Struphuvud C32 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 31 28 27 24 26 22 25 24 21 23
  Mediastinum C38 0 0 - 0 0 0 - - 0 - -
Ben C40-41 1 1 0 1 0 0 0 1 0 - -
Hudmelanom C43 1 1 2 2 5 4 5 5 6 8 7
Hud, ej-melanom C44 1 2 4 4 8 5 7 7 12 11 13
Mesoteliom C45 - 0 - 0 1 0 0 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
Bröst C50 - - 0 - - - - - - 1 1
Manliga könsorgan C60-63 9 12 18 18 23 48 51 68 67 77 103
  Prostata C61 9 11 17 17 21 47 49 66 65 73 98
  Testikel C62 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 - - - 0 1 1 - 1 3
Urinorgan C64-68 7 4 9 10 11 15 14 18 22 21 13
  Njure C64 2 1 3 4 4 6 5 6 9 6 5
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 3 6 6 7 9 9 12 13 15 8
Öga C69 0 - 1 - 0 - 0 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 3 3 4 4 4 5 5 3 8
Sköldkörtel C73 0 0 0 2 1 1 2 1 1 2 3
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 3 3 1 3 4 3 3 4 5 8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6 6 11 10 13 15 18 18 25 24 25
  Hodgkin lymfom C81 1 1 2 0 1 1 2 1 1 2 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 3 3 5 5 7 7 12 11 13
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 2
  Leukemi C91-95 3 2 5 4 4 5 7 5 6 6 8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 0 0 2 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 8 9 15 23 27 24 37 46 49 49 53
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.