Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 65 63 75 71 77 82 83 91 98 110 98
Mun och svalg C00-14 1 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1
  Läpp C00 0 0 - 0 - - 0 - - - -
  Tunga C02 0 - - 0 0 0 0 0 0 - -
  Annan muncancer C03-06 0 - 0 0 - 0 - 0 1 2 -
  Spottkörtel C07-08 - - - - 0 0 0 0 0 1 -
  Svalg C01,C09-14 0 0 0 0 0 1 0 0 1 - 1
Matsmältningsorgan C15-26 24 21 24 22 24 21 20 29 27 33 32
  Matstrupe C15 0 1 1 1 2 2 1 3 2 1 3
  Magsäck C16 13 10 10 9 8 6 3 5 4 5 6
  Tunntarm C17 - - 1 - 0 1 0 0 0 - 1
  Tjocktarm C18 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 6
  Ändtarm C19-20 2 2 2 2 2 2 2 6 3 4 3
  Anus C21 - - - - 0 - - 0 - - -
  Lever C22 1 1 2 2 1 2 2 3 4 3 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 1 1 0 1 1 2 1 1 3 -
  Bukspottkörtel C25 4 3 5 4 6 4 5 7 7 12 10
  Andra matsmältningsorgan C26 1 0 1 1 - 0 - 1 2 1 -
Andningsorgan C30-39 23 26 25 24 22 25 22 22 22 20 19
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 0 0 - - - 0 - -
  Struphuvud C32 1 1 1 1 - 1 1 0 0 1 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 21 25 24 23 21 24 22 22 21 19 19
  Mediastinum C38 0 0 0 - 0 0 - - 0 - -
Ben C40-41 1 - 0 - 1 0 0 0 0 - -
Hudmelanom C43 0 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1
Hud, ej-melanom C44 - 0 0 0 0 - 0 1 0 - 1
Mesoteliom C45 - 0 - 0 1 0 0 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - - - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 -
Bröst C50 - - 0 - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 4 5 8 9 11 13 16 17 15 20 22
  Prostata C61 4 4 8 9 10 13 16 16 15 19 22
  Testikel C62 - 0 - 0 1 0 1 0 0 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 - - - - - 0 0 0 1 -
Urinorgan C64-68 4 1 4 4 5 5 5 7 9 8 7
  Njure C64 1 - 2 1 2 3 2 3 4 5 1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 1 2 2 3 3 3 3 5 3 6
Öga C69 0 - - - 0 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4
Sköldkörtel C73 0 0 0 0 - - 0 - 1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - 0 0 0 0 - - - - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3 3 7 6 7 8 10 8 12 12 5
  Hodgkin lymfom C81 0 1 1 0 1 0 1 0 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 0 2 1 3 3 3 3 4 5 4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 1 2 2 2 1 2 3 1 -
  Leukemi C91-95 2 1 3 3 2 1 4 2 4 5 1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 0 0 0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 - - 0 - 1 0 1 0 1 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - 0 - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.