Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 175.4 161.8 190.0 204.3 196.9 227.9 219.9 241.1 231.7 267.9 298.1
Mun och svalg C00-14 3.3 0.8 2.4 2.1 4.0 2.2 3.7 4.3 1.3 1.3 -
  Läpp C00 0.9 - 1.4 0.3 0.8 0.7 1.0 0.6 0.4 1.3 -
  Tunga C02 - - - 0.2 0.9 0.2 0.6 1.0 0.1 - -
  Annan muncancer C03-06 - - 0.2 0.4 1.2 0.4 0.9 1.3 0.3 - -
  Spottkörtel C07-08 1.6 0.5 0.6 0.3 1.0 0.6 0.7 1.1 0.4 - -
  Svalg C01,C09-14 0.8 0.3 0.2 1.0 0.2 0.3 0.4 0.4 0.1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 43.0 49.0 54.4 49.6 45.6 45.6 37.8 41.0 35.4 47.7 39.1
  Matstrupe C15 0.3 1.5 1.5 1.3 1.2 1.2 0.4 1.2 0.9 - -
  Magsäck C16 14.8 16.9 15.2 11.3 11.1 7.9 7.1 5.3 4.3 2.5 3.9
  Tunntarm C17 - 0.9 - 1.0 - 0.4 1.4 0.7 1.6 - 2.2
  Tjocktarm C18 7.5 6.3 14.1 13.8 14.7 13.8 12.6 16.2 12.7 24.9 10.9
  Ändtarm C19-20 7.6 7.7 6.3 5.8 5.7 7.2 5.8 7.2 4.0 4.6 10.6
  Anus C21 - - - - 0.4 0.1 0.5 0.5 - - 2.6
  Lever C22 1.3 3.2 2.4 3.7 1.6 1.9 1.9 1.4 2.6 0.7 2.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.2 4.7 6.7 5.0 2.7 3.8 1.7 3.1 2.4 2.9 1.0
  Bukspottkörtel C25 8.4 5.6 7.8 6.9 8.0 8.9 6.2 4.7 6.5 11.8 5.5
  Andra matsmältningsorgan C26 1.9 2.1 0.4 0.9 0.2 0.4 0.3 0.6 0.4 0.3 -
Andningsorgan C30-39 5.5 8.3 4.7 8.4 8.6 9.8 9.3 13.2 10.8 10.2 9.6
  Näsa, bihåla C30-31 0.4 - 0.2 - 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 - -
  Struphuvud C32 0.6 - - 0.3 - 0.5 - 0.5 - - 1.1
  Lunga, luftstrupe C33-34 4.5 8.3 4.5 8.1 7.6 8.7 9.1 12.4 10.6 9.8 8.2
  Mediastinum C38 - - - - 0.4 - 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3
Ben C40-41 0.7 - 0.2 0.5 0.4 0.1 0.2 0.7 - - -
Hudmelanom C43 2.5 3.3 5.8 4.6 5.9 3.7 5.5 4.1 8.4 14.2 11.6
Hud, ej-melanom C44 1.2 1.3 3.5 4.3 4.4 5.1 6.3 6.0 7.0 4.5 6.5
Mesoteliom C45 - - - - 0.1 0.4 - 0.6 0.1 - -
Autonoma nervsystemet C47 0.8 0.8 - - - - - - - - 3.8
Bindvävnad C48-49 2.0 2.4 0.9 1.2 1.7 0.7 1.6 3.7 1.4 2.8 3.8
Bröst C50 38.1 37.8 39.5 51.0 53.1 64.8 75.8 77.6 80.4 85.1 106.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 39.1 22.6 32.0 27.6 22.9 30.7 24.7 35.6 29.5 28.3 35.7
  Livmoderhals C53 16.3 4.0 6.8 4.9 1.5 5.7 3.5 4.4 4.8 10.0 12.8
  Livmoderkropp C54 9.8 6.3 10.4 11.9 9.4 13.3 11.5 16.3 15.4 11.9 20.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2.0 1.1 1.6 0.3 0.1 0.9 0.1 0.2 - - -
  Äggstock C56 9.3 10.9 12.2 9.6 10.9 9.8 8.6 12.4 7.9 2.0 1.8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1.7 0.4 1.1 0.9 0.9 1.0 0.9 2.2 1.5 4.4 0.3
Urinorgan C64-68 6.8 9.3 5.7 11.1 9.9 9.4 9.8 8.1 8.3 10.9 9.7
  Njure C64 4.4 6.1 2.6 6.5 7.8 5.2 5.7 7.1 5.9 9.4 4.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 2.4 3.2 3.0 4.6 2.2 4.3 4.1 1.0 2.4 1.5 5.5
Öga C69 1.0 1.6 - 1.2 0.3 1.3 1.0 0.5 - - 3.8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4.3 6.5 11.6 13.0 7.5 12.2 9.6 12.6 15.5 20.5 13.8
Sköldkörtel C73 5.0 2.5 4.5 8.4 11.3 13.3 9.3 9.5 9.5 15.2 19.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0.6 0.2 - - 0.2 0.4 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.9 3.8 2.8 2.3 3.7 6.0 4.5 5.0 3.1 2.5 8.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 16.2 11.8 21.4 18.9 17.1 22.5 20.6 18.3 20.9 24.7 26.5
  Hodgkin lymfom C81 2.2 0.8 4.7 3.3 1.9 2.2 3.1 2.5 2.2 - 9.5
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.9 1.4 6.2 4.6 7.4 8.9 7.3 7.0 7.9 8.5 9.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0.4 0.1 0.4 0.4 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.2 1.9 3.0 1.6 1.8 4.4 2.8 2.2 2.7 2.2 1.8
  Leukemi C91-95 7.9 6.5 7.2 8.0 4.8 5.8 6.6 6.2 6.9 13.2 5.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0.4 - 0.3 0.1 0.9 0.4 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.9 1.1 0.3 1.3 0.3 1.1 - - 0.3 0.3 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.3 0.6 0.6 1.9 1.2 2.1 7.4 6.1 3.1 5.0 6.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals 8.1 16.9 6.5 9.1 5.9 15.8 8.4 7.6 22.0 83.5 59.4
  Borderlinetumör i äggstock D39 1.5 - 1.2 1.4 1.2 2.9 2.6 0.7 3.3 6.2 2.6
  Basaliom i hud 26.8 24.6 27.5 36.5 48.6 38.0 44.4 51.4 57.6 54.5 39.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.