Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 102.6 99.6 98.3 87.5 94.5 84.7 76.5 79.2 79.2 62.1 64.6
Mun och svalg C00-14 1.3 0.3 0.5 0.7 1.2 0.9 1.3 0.3 0.4 - -
  Läpp C00 - - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0.5 - - - 0.2 0.2 0.4 - 0.3 - -
  Annan muncancer C03-06 - - - 0.4 - 0.4 0.7 0.1 0.1 - -
  Spottkörtel C07-08 - - 0.3 - 0.4 - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 0.8 0.3 0.2 0.3 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 36.2 38.5 42.7 36.3 32.1 27.3 21.8 23.0 23.2 21.5 19.3
  Matstrupe C15 0.4 1.2 1.2 1.2 1.1 0.6 1.2 1.1 0.6 - -
  Magsäck C16 14.7 15.6 11.7 9.5 9.0 5.5 4.2 3.1 3.9 2.7 1.1
  Tunntarm C17 - - - 0.4 0.1 - 0.1 0.8 1.0 - -
  Tjocktarm C18 5.5 4.2 7.5 8.0 6.3 5.4 5.6 6.6 5.4 5.4 4.7
  Ändtarm C19-20 4.3 3.4 4.8 3.1 3.4 2.9 2.1 2.8 1.9 1.2 1.3
  Anus C21 - - - - - 0.1 - - - - -
  Lever C22 1.3 3.2 2.4 2.8 2.3 1.6 1.2 0.7 2.0 1.0 1.4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.9 3.6 6.9 3.9 2.7 2.9 1.5 3.1 1.9 4.1 0.7
  Bukspottkörtel C25 7.0 5.2 7.8 6.5 7.0 8.0 5.6 4.6 5.8 6.7 10.0
  Andra matsmältningsorgan C26 1.9 2.1 0.4 0.9 0.2 0.4 0.2 0.3 0.8 0.3 -
Andningsorgan C30-39 3.7 5.4 3.9 5.0 7.2 6.2 7.5 10.6 9.3 9.9 12.0
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 0.2 0.2 - 0.1 0.1 - 0.4 -
  Struphuvud C32 0.6 - - - - - - 0.3 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3.1 5.4 3.9 4.9 6.6 5.8 7.3 10.0 9.1 9.2 11.7
  Mediastinum C38 - - - - 0.4 - 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3
Ben C40-41 - - 0.2 - 0.4 0.1 0.2 - - - -
Hudmelanom C43 - - 0.8 1.0 2.5 0.4 0.1 0.9 0.4 0.3 -
Hud, ej-melanom C44 0.6 - 0.4 - 0.1 0.1 0.4 0.2 0.3 - -
Mesoteliom C45 - - - - - 0.4 - - 0.6 - 0.3
Autonoma nervsystemet C47 0.8 - - - - - - 0.8 - - -
Bindvävnad C48-49 0.9 0.6 1.1 0.5 1.3 0.1 0.7 1.2 1.1 - 1.4
Bröst C50 17.0 20.2 14.0 14.2 11.0 14.8 14.4 17.2 14.3 14.2 5.4
Kvinnliga könsorgan C51-58 18.6 15.1 9.7 8.9 15.9 11.7 11.1 6.7 10.6 6.7 5.9
  Livmoderhals C53 7.0 3.0 1.6 1.8 1.8 2.3 3.3 1.2 1.6 - -
  Livmoderkropp C54 3.7 1.6 0.7 2.2 3.6 3.6 2.7 1.3 3.0 1.6 0.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 2.9 1.1 0.4 - 0.1 0.4 - 0.2 - - -
  Äggstock C56 4.7 9.5 6.7 4.9 9.3 4.7 4.6 3.7 5.4 3.8 1.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.4 - 0.4 - 1.1 0.7 0.5 0.4 0.5 1.4 3.6
Urinorgan C64-68 3.8 3.9 3.9 4.0 4.3 4.1 4.4 2.5 2.8 5.2 -
  Njure C64 2.5 2.7 3.1 2.5 3.1 2.5 2.3 2.2 2.2 4.8 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 1.3 1.2 0.8 1.5 1.3 1.6 2.0 0.3 0.6 0.4 -
Öga C69 0.9 - - - 0.2 - 0.3 - 0.3 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1.6 3.3 6.4 4.3 2.9 4.2 3.2 3.6 4.7 0.3 9.9
Sköldkörtel C73 1.0 1.0 2.3 0.6 2.1 0.3 - 0.3 0.1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0.5 0.2 - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.1 3.3 1.6 2.5 3.5 4.4 3.7 3.6 2.7 0.7 3.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 11.2 8.0 10.3 9.4 9.6 9.5 7.2 8.2 8.4 3.2 6.6
  Hodgkin lymfom C81 1.3 1.1 0.6 1.4 0.9 - - 0.4 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.9 1.4 1.7 1.5 4.9 4.5 2.7 2.1 2.9 1.4 1.4
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0.1 - 0.1 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0.3 1.0 3.0 1.6 1.1 1.0 1.3 3.0 2.7 1.0 4.0
  Leukemi C91-95 6.7 3.9 5.0 4.4 2.7 3.1 3.2 2.6 2.4 0.4 -
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 0.3 0.4 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0.5 - 0.4 0.1 0.9 - - 0.1 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - 0.1 - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - 0.4 - - - 0.4 -
  Basaliom i hud - - - 0.2 - - - - - 0.3 -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.