Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 235 87.5 4.5 3.2 0.7 4.1
Mun och svalg C00-14 5 100.0 - - - -
  Läpp C00 2 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 1 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 46 79.4 7.5 6.6 1.8 4.8
  Matstrupe C15 3 78.6 - 7.1 7.1 7.1
  Magsäck C16 6 93.8 3.1 3.1 - -
  Tunntarm C17 2 87.5 - 12.5 - -
  Tjocktarm C18 12 96.7 - 1.6 - 1.6
  Ändtarm C19-20 8 100.0 - - - -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 4 52.6 15.8 10.5 10.5 10.5
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 57.1 14.3 14.3 - 14.3
  Bukspottkörtel C25 8 36.8 26.3 21.1 2.6 13.2
  Andra matsmältningsorgan C26 1 40.0 40.0 - - 20.0
Andningsorgan C30-39 26 62.9 16.7 9.1 - 11.4
  Näsa, bihåla C30-31 1 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 2 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 59.2 18.3 10.0 - 12.5
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 7 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 12 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 85.7 - 14.3 - -
Bröst C50 0 100.0 - - - -
Manliga könsorgan C60-63 76 98.4 - 0.3 0.5 0.8
  Prostata C61 74 98.4 - 0.3 0.5 0.8
  Testikel C62 2 100.0 - - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 100.0 - - - -
Urinorgan C64-68 21 96.2 1.9 1.0 - 1.0
  Njure C64 8 94.9 - 2.6 - 2.6
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 96.9 3.1 - - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6 89.7 - 6.9 - 3.4
Sköldkörtel C73 1 100.0 - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 42.9 28.6 14.3 3.6 10.7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 25 83.3 3.2 1.6 0.8 11.1
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 11 100.0 - - - -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 100.0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 56.3 6.3 12.5 6.3 18.8
  Leukemi C91-95 7 81.8 9.1 - - 9.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 60.0 - - - 40.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 25.0 - - - 75.0
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 51 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.