Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 202 86.9 4.3 3.4 0.7 4.8
Mun och svalg C00-14 2 100.0 - - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 0 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 0 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - - -
  Svalg C01,C09-14 - - - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 42 73.1 13.9 6.7 - 6.3
  Matstrupe C15 1 100.0 - - - -
  Magsäck C16 4 94.7 - 5.3 - -
  Tunntarm C17 1 100.0 - - - -
  Tjocktarm C18 17 92.8 2.4 1.2 - 3.6
  Ändtarm C19-20 5 100.0 - - - -
  Anus C21 0 100.0 - - - -
  Lever C22 2 50.0 25.0 - - 25.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 4 44.4 22.2 22.2 - 11.1
  Bukspottkörtel C25 8 21.1 47.4 21.1 - 10.5
  Andra matsmältningsorgan C26 1 16.7 50.0 - - 33.3
Andningsorgan C30-39 10 68.0 6.0 10.0 4.0 12.0
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 9 69.6 6.5 8.7 4.3 10.9
  Mediastinum C38 0 - - 50.0 - 50.0
Ben C40-41 - - - - - -
Hudmelanom C43 7 97.2 - - - 2.8
Hud, ej-melanom C44 9 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 0 100.0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 100.0 - - - -
Bröst C50 61 99.3 0.3 - - 0.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 23 93.9 2.6 0.9 0.9 1.8
  Livmoderhals C53 3 94.1 - - - 5.9
  Livmoderkropp C54 13 96.8 - 1.6 - 1.6
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - -
  Äggstock C56 4 95.0 5.0 - - -
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 78.6 14.3 - 7.1 -
Urinorgan C64-68 8 85.7 - 4.8 - 9.5
  Njure C64 6 82.1 - 3.6 - 14.3
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 92.9 - 7.1 - -
Öga C69 0 100.0 - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 9 88.4 - 7.0 - 4.7
Sköldkörtel C73 7 97.1 - - - 2.9
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6 26.7 20.0 16.7 13.3 23.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18 81.8 1.1 4.5 - 12.5
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 7 97.0 - - - 3.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 64.3 - 7.1 - 28.6
  Leukemi C91-95 5 82.6 4.3 8.7 - 4.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 42.9 - 14.3 - 42.9
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 50.0 - - - 50.0
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 3 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 16 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 100.0 - - - -
  Basaliom i hud 59 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.