Prostata 22 22.4 17.6
Lunga, luftstrupe 19 19.4 18.6
Bukspottkörtel 10 10.2 11.4
Tjocktarm 6 6.1 7.1
Magsäck 6 6.1 6.1
Urinblåsa och urinvägar3 6 6.1 6.3
Non-Hodgkin lymfom 4 4.1 3.1
Hjärna, centrala nervsystemet 4 4.1 6.3
Matstrupe 3 3.1 2.8
Ändtarm 3 3.1 2.3
Alla cancerformer2 98 100.0 97.9
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.