Lunga, luftstrupe 11 16.2 11.7
Bukspottkörtel 10 14.7 10.0
Tjocktarm 6 8.8 4.7
Hjärna, centrala nervsystemet 6 8.8 9.9
Bröst 5 7.4 5.4
Myelom och andra plasmacellstumörer 4 5.9 4.0
Ändtarm 3 4.4 1.3
Äggstock 2 2.9 1.7
Non-Hodgkin lymfom 2 2.9 1.4
Gallblåsa, gallvägar 2 2.9 0.7
Alla cancerformer2 68 100.0 64.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.