Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 19.2 11.3 10.5 23.3 33.1 59.1 55.8 74.2 104.3 174.5 375.0 649.9 1040 1695 2285 2788 3425 3561 284.1
Mun och svalg C00-14 - - - 1.5 - - - 3.2 - 9.3 13.7 20.9 20.2 23.5 43.5 38.0 35.1 56.8 5.6
  Läpp C00 - - - - - - - - - - 1.5 1.5 4.7 4.3 8.7 22.8 23.4 18.9 1.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - 3.1 1.5 7.5 1.6 2.1 14.5 - - 18.9 1.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - 6.1 6.0 9.3 4.3 5.8 7.6 - 18.9 1.3
  Spottkörtel C07-08 - - - 1.5 - - - 1.6 - - - 1.5 1.6 2.1 2.9 3.8 - - 0.5
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - 1.6 - 6.2 4.6 4.5 3.1 10.7 11.6 3.8 11.7 - 1.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - 1.5 4.4 - 4.3 8.8 6.3 23.2 37.1 74.7 134.5 169.7 279.6 519.0 593.3 765.6 880.9 54.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - 1.7 1.5 4.6 13.4 10.9 12.8 37.7 22.8 35.1 56.8 3.2
  Magsäck C16 - - - - - - 1.5 1.6 8.3 7.7 18.3 10.5 14.0 47.0 52.2 64.7 152.0 104.2 7.4
  Tunntarm C17 - - - - - - 1.5 1.6 - 1.5 4.6 3.0 12.5 4.3 20.3 11.4 - 9.5 1.8
  Tjocktarm C18 - - - 4.4 - 1.4 1.5 - 8.3 13.9 18.3 29.9 31.1 57.6 150.8 140.7 152.0 322.0 13.8
  Ändtarm C19-20 - - - - - 1.4 4.4 - 5.0 4.6 6.1 32.9 38.9 61.9 72.5 83.7 111.0 113.7 9.4
  Anus C21 - - - - - - - - - 3.1 3.0 1.5 - - 2.9 - 5.8 9.5 0.5
  Lever C22 - - 1.5 - - - - - - - 1.5 13.4 21.8 32.0 69.6 91.3 105.2 85.2 5.8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 1.5 1.5 7.8 6.4 14.5 26.6 5.8 37.9 1.4
  Bukspottkörtel C25 - - - - - 1.4 - 3.2 - 4.6 15.2 26.9 29.6 57.6 95.7 140.7 181.2 113.7 10.1
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - 1.5 1.5 3.1 - 2.9 11.4 17.5 28.4 0.7
Andningsorgan C30-39 - - - - - - 1.5 3.2 5.0 10.8 39.6 88.1 138.6 245.5 333.5 380.4 409.1 473.6 34.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - 3.2 - - - 3.0 - 6.4 8.7 7.6 - - 0.8
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - 3.0 6.0 10.9 - 20.3 15.2 17.5 56.8 1.8
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - 1.5 - 3.3 9.3 36.6 77.7 127.7 239.1 301.6 353.7 391.6 416.8 31.7
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 1.5 - - - 3.8 - - 0.1
Ben C40-41 - - - 1.5 - 1.4 1.5 - - 1.5 3.0 1.5 1.6 6.4 - 7.6 - - 1.0
Hudmelanom C43 - - - - 1.4 4.3 - 4.7 16.6 13.9 22.9 22.4 42.0 57.6 72.5 76.1 105.2 56.8 11.0
Hud, ej-melanom C44 - - 1.5 - - - - - 1.7 7.7 6.1 13.4 21.8 49.1 110.2 281.5 397.4 549.4 13.6
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - 1.5 3.1 12.8 5.8 - 17.5 - 0.8
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 1.5 2.9 1.4 1.5 3.2 3.3 - 1.5 3.0 6.2 6.4 8.7 11.4 11.7 9.5 2.0
Bröst C50 - - - - - - - - - 1.5 - - - 2.1 - - 5.8 - 0.2
Manliga könsorgan C60-63 - - - 2.9 7.2 20.2 16.2 12.6 8.3 21.6 88.4 195.7 389.3 666.0 742.3 775.9 882.5 663.0 84.1
  Prostata C61 - - - - - - - - 1.7 17.0 82.3 191.2 386.2 666.0 736.5 768.3 882.5 653.6 78.4
  Testikel C62 - - - 2.9 7.2 20.2 16.2 12.6 6.6 4.6 3.0 4.5 - - 2.9 - - - 5.2
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - 3.0 - 3.1 - 2.9 7.6 - 9.5 0.5
Urinorgan C64-68 1.4 - - - 4.3 1.4 5.9 4.7 6.6 24.7 41.2 68.7 99.7 149.4 208.8 300.5 339.0 388.3 27.2
  Njure C64 1.4 - - - 2.9 - 5.9 3.2 5.0 17.0 24.4 25.4 40.5 57.6 66.7 91.3 46.8 113.7 10.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - 1.4 1.4 - 1.6 1.7 7.7 16.8 43.3 59.2 91.8 142.1 209.2 292.2 274.7 16.3
Öga C69 - 1.4 - - - - - - - 1.5 3.0 1.5 - - 2.9 - - 9.5 0.6
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.5 2.8 3.0 1.5 4.3 10.1 7.3 15.8 11.6 10.8 21.3 13.4 40.5 27.7 14.5 26.6 17.5 47.4 10.2
Sköldkörtel C73 - - - - - 2.9 2.9 6.3 9.9 6.2 12.2 12.0 23.4 17.1 14.5 15.2 29.2 - 4.9
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - 3.8 - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - 1.4 1.5 - 3.3 4.6 - 10.5 7.8 21.3 29.0 30.4 81.8 151.6 4.1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 12.3 7.1 4.5 10.2 13.0 11.5 8.8 14.2 14.9 23.2 47.3 62.8 76.3 130.2 179.8 247.2 327.3 274.7 30.0
  Hodgkin lymfom C81 - - 3.0 5.8 7.2 5.8 1.5 1.6 1.7 - 6.1 1.5 4.7 2.1 5.8 3.8 - - 2.9
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2.7 1.4 - 4.4 4.3 - 2.9 7.9 8.3 6.2 19.8 31.4 35.8 64.0 92.8 129.3 140.3 94.7 12.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 1.5 - - - - - - - 1.5 - - 2.1 2.9 3.8 - 9.5 0.4
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - 1.5 1.6 3.3 1.5 6.1 10.5 4.7 19.2 17.4 22.8 52.6 47.4 3.0
  Leukemi C91-95 8.2 5.7 - - 1.4 5.8 2.9 3.2 1.7 13.9 9.1 16.4 24.9 36.3 40.6 53.2 76.0 85.2 8.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 1.4 - - - - - - - - - 1.5 1.5 1.6 4.3 8.7 15.2 23.4 28.4 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 1.5 3.0 1.5 4.7 2.1 11.6 19.0 35.1 9.5 1.2
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - 2.9 2.9 1.4 7.3 12.6 28.2 41.7 68.6 112.1 176.0 377.8 600.2 852.0 1175 1392 65.6
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.