Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 3.0 - 1.5 8.0 9.7 8.0 15.8 27.4 52.2 97.9 120.9 258.9 355.7 548.1 693.2 1006 1317 68.3
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - 1.8 - - - 3.2 4.0 7.6 6.0 3.7 39.4 0.8
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.9 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - 2.5 3.0 - 11.8 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - 1.8 - - - - - 2.5 3.0 3.7 19.7 0.3
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - 1.6 2.0 2.5 - - 3.9 0.2
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - 1.6 2.0 - - - - 0.1
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - 1.6 1.6 3.5 - 16.3 28.0 35.2 66.7 101.0 187.8 206.2 397.8 500.8 20.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - 1.6 - - 1.6 2.0 2.5 9.0 18.4 19.7 0.6
  Magsäck C16 - - - - - 1.6 1.6 - - 6.5 3.1 3.1 11.1 12.1 20.3 12.0 29.5 15.8 2.5
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - 1.6 - - 2.0 2.5 - 3.7 11.8 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - 9.3 12.2 9.5 22.2 33.0 35.9 99.5 130.1 4.2
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 3.5 - 1.6 - 6.1 9.5 6.1 20.3 9.0 29.5 51.3 2.0
  Anus C21 - - - - - - - - - 1.6 1.6 - - - - - - 7.9 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - 1.6 4.6 3.2 10.1 20.3 23.9 55.3 51.3 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 1.6 1.6 1.5 4.8 12.1 22.8 17.9 40.5 51.3 1.9
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 1.6 7.8 7.7 25.4 28.3 58.4 86.6 95.8 122.2 5.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - 1.6 1.6 - 1.6 6.1 7.6 12.0 25.8 39.4 1.0
Andningsorgan C30-39 - - - - 1.6 - - - - 1.6 15.5 16.8 39.7 66.7 83.7 128.5 117.9 114.3 9.4
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - 1.5 - - - - - - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 1.6 15.5 15.3 39.7 66.7 83.7 128.5 114.2 110.4 9.2
  Mediastinum C38 - - - - 1.6 - - - - - - - - - - - 3.7 3.9 0.2
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - 2.5 6.0 3.7 - 0.1
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 1.6 1.6 3.1 - 2.0 7.6 9.0 18.4 11.8 0.8
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - 3.7 3.9 0.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 1.6 2.0 - 3.0 - - 0.2
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - 1.8 1.8 1.6 - - 9.5 14.1 10.2 9.0 3.7 3.9 1.4
Bröst C50 - - - - - - 3.2 1.8 16.4 16.3 24.9 27.5 60.3 52.5 55.8 71.7 88.4 134.1 11.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - 3.2 1.6 3.2 5.3 3.6 8.2 7.8 23.0 25.4 42.4 71.1 95.6 88.4 138.0 8.7
  Livmoderhals C53 - - - - 1.6 - - 3.5 1.8 1.6 1.6 1.5 1.6 - 2.5 12.0 - 15.8 1.0
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - 1.6 - 6.1 4.8 8.1 20.3 26.9 22.1 51.3 1.8
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 3.7 3.9 0.1
  Äggstock C56 - - - - 1.6 1.6 3.2 1.8 1.8 3.3 6.2 13.8 17.5 26.3 43.1 41.8 40.5 43.4 4.9
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 1.6 - 1.5 1.6 8.1 5.1 12.0 22.1 23.7 0.9
Urinorgan C64-68 - - - - - 3.2 - - 1.8 - 1.6 4.6 7.9 12.1 27.9 35.9 55.3 82.8 2.9
  Njure C64 - - - - - 3.2 - - - - 1.6 3.1 6.4 10.1 17.8 23.9 22.1 35.5 1.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - 1.8 - - 1.5 1.6 2.0 10.2 12.0 33.2 47.3 1.0
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - 4.0 - 3.0 3.7 - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - 3.2 - 3.5 - 1.6 3.1 4.6 12.7 12.1 7.6 20.9 22.1 35.5 2.4
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - 1.6 - 2.5 6.0 11.1 11.8 0.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - 1.5 - - - - - - - - - 1.5 - - - - 3.7 7.9 0.3
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 1.8 - 10.9 - 7.9 10.1 15.2 26.9 58.9 86.7 2.6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 1.5 - 1.5 3.2 - - - - 4.9 4.7 4.6 22.2 32.3 68.5 65.7 125.2 145.9 6.5
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 1.6 - - - - - - - - - - - - - 0.1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - 1.6 - - - - 1.6 4.7 4.6 4.8 10.1 20.3 17.9 40.5 67.0 2.3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 3.7 7.9 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - 9.5 16.2 22.8 23.9 22.1 19.7 1.8
  Leukemi C91-95 - 1.5 - 1.5 - - - - - 1.6 - - 6.4 6.1 20.3 17.9 47.9 31.5 1.8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - - - - - 2.5 3.0 7.4 15.8 0.2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - 1.6 - - 1.6 - 2.5 - 3.7 3.9 0.3
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - 1.5 - 2.0 - - - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - 1.6 - - 3.0 - - 0.1
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.