Lunga, luftstrupe 102 24.8 25.2
Prostata 57 13.8 11.9
Bukspottkörtel 35 8.5 8.6
Tjocktarm 26 6.3 6.2
Lever 20 4.9 4.6
Ändtarm 19 4.6 4.6
Non-Hodgkin lymfom 17 4.1 3.7
Magsäck 15 3.6 3.6
Leukemi 14 3.4 3.9
Hjärna, centrala nervsystemet 14 3.4 4.9
Alla cancerformer2 412 100.0 99.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.