Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 926 29.9 1.8 10.4 11.7 6.9 9.5 29.8
Mun och svalg C00-14 13 16.4 4.5 7.5 6.0 - 16.4 49.3
  Läpp C00 3 46.2 - 7.7 - - - 46.2
  Tunga C02 2 9.1 - - - - 18.2 72.7
  Annan muncancer C03-06 5 12.0 12.0 8.0 4.0 - 20.0 44.0
  Spottkörtel C07-08 2 11.1 - - 22.2 - 22.2 44.4
  Svalg C01,C09-14 2 - - 22.2 11.1 - 22.2 44.4
Matsmältningsorgan C15-26 164 9.3 4.3 7.2 12.2 10.4 16.1 40.6
  Matstrupe C15 3 33.3 - 6.7 13.3 6.7 13.3 26.7
  Magsäck C16 14 8.6 1.4 17.1 11.4 7.1 20.0 34.3
  Tunntarm C17 4 10.0 - 5.0 - 20.0 25.0 40.0
  Tjocktarm C18 58 6.6 5.9 5.9 5.9 8.0 19.4 48.4
  Ändtarm C19-20 21 10.5 13.3 15.2 1.0 8.6 18.1 33.3
  Anus C21 2 20.0 10.0 10.0 - - - 60.0
  Lever C22 12 19.0 - 1.7 19.0 1.7 8.6 50.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 11 10.7 - - 25.0 17.9 12.5 33.9
  Bukspottkörtel C25 32 8.6 1.2 5.6 25.9 14.8 10.5 33.3
  Andra matsmältningsorgan C26 7 - - 2.9 14.3 22.9 20.0 40.0
Andningsorgan C30-39 61 9.5 1.6 5.9 21.7 16.1 13.2 31.9
  Näsa, bihåla C30-31 1 33.3 16.7 - 33.3 - - 16.7
  Struphuvud C32 1 33.3 33.3 - - - - 33.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 58 8.9 1.0 6.2 21.6 16.5 13.7 32.0
  Mediastinum C38 0 - - - 50.0 50.0 - -
Ben C40-41 1 16.7 - - 16.7 16.7 - 50.0
Hudmelanom C43 24 22.5 - 4.2 0.8 - 15.0 57.5
Hud, ej-melanom C44 46 38.8 - 0.4 - 0.9 0.4 59.5
Mesoteliom C45 1 - - - - 33.3 16.7 50.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 7 18.2 6.1 3.0 27.3 3.0 15.2 27.3
Bröst C50 279 37.6 0.2 25.9 2.7 1.4 10.8 21.2
Kvinnliga könsorgan C51-58 103 46.5 3.5 3.3 19.0 4.8 7.2 15.7
  Livmoderhals C53 11 45.6 1.8 7.0 24.6 8.8 1.8 10.5
  Livmoderkropp C54 51 62.3 0.4 3.5 10.1 2.3 3.5 17.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 1 - - - 25.0 - - 75.0
  Äggstock C56 27 20.1 9.7 0.7 32.1 8.2 16.4 12.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 13 42.2 4.7 4.7 21.9 4.7 7.8 14.1
Urinorgan C64-68 43 51.6 6.9 3.2 11.1 6.5 2.3 18.4
  Njure C64 28 58.6 7.1 - 12.1 9.3 0.7 12.1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 15 39.0 6.5 9.1 9.1 1.3 5.2 29.9
Öga C69 1 25.0 - - - 25.0 - 50.0
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 37 95.7 - - 0.5 - - 3.7
Sköldkörtel C73 41 33.7 2.0 2.0 2.4 0.5 3.4 56.1
Andra endokrina körtlar C74-75 2 12.5 - - - 37.5 12.5 37.5
Annan eller ospecifierad C76,C80 18 1.1 - - 21.1 27.8 26.7 23.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 84 4.5 - 0.2 41.5 21.8 1.4 30.6
  Hodgkin lymfom C81 4 21.1 - 5.3 10.5 - - 63.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 34 6.4 - - 20.9 8.7 3.5 60.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 1 - - - 66.7 33.3 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 15 4.1 - - 56.2 34.2 - 5.5
  Leukemi C91-95 22 0.9 - - 67.0 25.0 - 7.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 3 - - - 50.0 50.0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 5 - - - 40.7 55.6 - 3.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 29 97.9 - 2.1 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 99 99.8 - - - - - 0.2
  Borderlinetumör i äggstock D39 11 79.2 1.9 - - - - 18.9
  Basaliom i hud 264 99.8 - - - - 0.1 0.1
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.