Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 225 906 1457 2456
Mun och svalg C00-14 3 11 22 34
  Läpp C00 0 1 3 5
  Tunga C02 0 2 4 7
  Annan muncancer C03-06 1 5 8 10
  Spottkörtel C07-08 0 2 5 8
  Svalg C01,C09-14 0 1 3 4
Matsmältningsorgan C15-26 27 87 126 193
  Matstrupe C15 1 1 2 3
  Magsäck C16 3 7 11 21
  Tunntarm C17 2 5 6 11
  Tjocktarm C18 10 41 61 93
  Ändtarm C19-20 6 19 29 46
  Anus C21 0 2 3 3
  Lever C22 1 2 2 3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3
  Bukspottkörtel C25 4 8 9 11
  Andra matsmältningsorgan C26 - 1 1 1
Andningsorgan C30-39 13 25 32 39
  Näsa, bihåla C30-31 0 1 1 2
  Struphuvud C32 - 1 1 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 23 28 34
  Mediastinum C38 - - - 1
Ben C40-41 1 1 4 9
Hudmelanom C43 8 31 53 105
Hud, ej-melanom C44 8 28 39 49
Mesoteliom C45 - 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - 3
Bindvävnad C48-49 1 7 9 19
Bröst C50 81 365 591 949
Kvinnliga könsorgan C51-58 24 107 177 302
  Livmoderhals C53 4 18 27 49
  Livmoderkropp C54 14 55 93 151
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 0 0 2
  Äggstock C56 5 25 42 79
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 10 14 21
Urinorgan C64-68 12 35 56 91
  Njure C64 9 26 40 62
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 3 10 16 29
Öga C69 0 1 3 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 12 50 85 139
Sköldkörtel C73 12 70 128 281
Andra endokrina körtlar C74-75 1 2 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 5 6 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 20 77 123 217
  Hodgkin lymfom C81 1 9 17 43
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 8 32 52 80
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 1 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 4 10 12 13
  Leukemi C91-95 6 22 36 72
  Myelodysplastiska syndrom D46 0 2 2 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 2 4 7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 10 42 81 106
  Förstadier till cancer i livmoderhals 34 249 406 621
  Borderlinetumör i äggstock D39 6 21 34 55
  Basaliom i hud 51 253 392 586
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.