Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 117 130 140 151 145 184 181 228 242 295 245
Mun och svalg C00-14 5 5 6 7 7 5 7 4 5 6 -
  Läpp C00 4 3 4 4 5 3 4 2 2 3 -
  Tunga C02 - - - 1 - 0 1 1 1 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0 0 0 1 1 1 1 1 1 -
  Spottkörtel C07-08 0 0 0 1 0 0 - 1 0 1 -
  Svalg C01,C09-14 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 35 35 31 37 37 34 41 40 49 57 50
  Matstrupe C15 3 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4
  Magsäck C16 20 17 13 14 9 7 11 6 8 11 7
  Tunntarm C17 - - 0 0 1 0 1 0 0 1 3
  Tjocktarm C18 4 3 3 5 7 8 9 8 11 13 10
  Ändtarm C19-20 3 4 3 6 6 6 6 9 8 9 7
  Anus C21 - - - - 0 - - - 1 - -
  Lever C22 2 2 1 2 3 4 3 4 5 5 8
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 0 1 1 1 1 1 2 2 - 1
  Bukspottkörtel C25 4 5 7 7 6 6 6 8 10 12 9
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 0 1 - 1 1 1 0 1 1
Andningsorgan C30-39 40 46 50 46 40 46 36 38 38 38 44
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 0 1 - 0 0 1 1 - -
  Struphuvud C32 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 4
  Lunga, luftstrupe C33-34 37 44 47 43 38 43 35 34 35 36 39
  Mediastinum C38 0 0 - 0 - - 0 - 0 - -
Ben C40-41 1 1 1 1 1 - 0 - - - -
Hudmelanom C43 1 2 2 3 3 4 4 7 7 11 3
Hud, ej-melanom C44 1 2 2 4 4 3 6 7 14 16 10
Mesoteliom C45 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 1 - 0 0 0 - - 0 - 1
Bindvävnad C48-49 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4
Bröst C50 - 0 - - 0 0 - 1 0 - 1
Manliga könsorgan C60-63 8 11 15 19 21 43 39 75 69 93 60
  Prostata C61 8 10 14 18 20 42 38 74 67 91 60
  Testikel C62 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 0 0 1 1 1 - 0 1 1 1 -
Urinorgan C64-68 7 11 12 12 13 18 21 20 22 22 28
  Njure C64 2 3 3 4 4 7 9 6 11 7 13
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 5 8 9 8 9 11 12 14 11 15 15
Öga C69 0 0 0 0 0 0 1 2 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 3 4 4 3 4 5 4 4 8 7
Sköldkörtel C73 0 1 0 0 2 2 2 2 2 3 1
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 1 0 0 0 0 0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 4 2 3 2 4 5 6 4 12 8
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 9 8 12 13 10 18 13 20 24 28 28
  Hodgkin lymfom C81 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 3 4 5 4 7 5 8 11 16 8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 - 0 - - 0 1 1 -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 0 1 2 1 2 3 2 4 5 7
  Leukemi C91-95 5 3 5 4 3 6 3 5 6 3 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - 0 0 1 1 1 - 3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 1 0 1 1 2 1 2 4
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 8 9 10 22 21 28 38 44 57 78 48
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.