Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 87 97 105 95 91 95 99 97 111 111 108
Mun och svalg C00-14 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1
  Läpp C00 1 0 - 0 - 0 - - 0 1 -
  Tunga C02 0 - - 0 0 - 0 0 0 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0 0 - 0 0 0 1 0 - 1
  Spottkörtel C07-08 0 - 0 0 1 - - 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 0 1 1 1 1 0 1 - 1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 32 32 29 30 27 23 27 28 33 25 32
  Matstrupe C15 3 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2
  Magsäck C16 18 17 12 12 8 5 8 5 7 3 4
  Tunntarm C17 - - - 0 0 0 0 - 0 - 1
  Tjocktarm C18 3 3 2 4 4 3 4 5 5 6 3
  Ändtarm C19-20 2 2 3 4 4 4 3 4 4 1 5
  Anus C21 - - - - 0 - - - - - -
  Lever C22 2 2 1 1 2 3 3 3 3 1 6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 0 1 1 1 1 1 2 2 - 1
  Bukspottkörtel C25 3 5 7 6 5 5 6 7 9 10 9
  Andra matsmältningsorgan C26 1 1 0 1 - 0 1 1 0 1 1
Andningsorgan C30-39 32 39 45 37 35 40 32 30 34 32 34
  Näsa, bihåla C30-31 1 0 - 1 - - 0 0 0 - -
  Struphuvud C32 1 1 1 1 1 1 0 0 1 2 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 30 38 44 35 34 39 31 29 32 30 33
  Mediastinum C38 0 0 - - - - 0 - 0 - -
Ben C40-41 0 0 1 0 0 0 0 - 0 - -
Hudmelanom C43 0 1 1 1 1 1 1 2 3 5 2
Hud, ej-melanom C44 0 0 - 0 1 - 0 0 1 - 2
Mesoteliom C45 - 0 0 0 - 0 1 - 0 - 1
Autonoma nervsystemet C47 0 - 1 - - - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 1 1 0 0 0 1 0 1 1 - 1
Bröst C50 - 0 - - - - - 0 - - -
Manliga könsorgan C60-63 3 5 8 7 8 7 10 12 17 12 15
  Prostata C61 3 4 7 7 8 7 10 12 17 12 15
  Testikel C62 - 0 0 - - 0 - - 0 - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0 0 - 0 - 0 0 - - -
Urinorgan C64-68 3 5 8 4 5 7 7 6 5 12 3
  Njure C64 1 2 2 1 2 4 4 3 2 7 1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 3 6 3 3 3 4 3 3 5 2
Öga C69 0 0 - - 0 - 0 0 1 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 4
Sköldkörtel C73 0 0 0 0 - 0 0 - 0 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 0 - 0 - 0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 3 2 3 3 3 4 6 3 7 6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 7 5 7 8 6 9 10 9 10 15 7
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 - - 1 0 0 - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 2 2 2 3 2 4 3 3 4 9 2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0 1 0 1 2 1 3 1 2 4 2
  Leukemi C91-95 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 1 1 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 0 - - - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.