Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 71 80 97 119 141 155 171 185 228 215 213
Mun och svalg C00-14 1 1 2 2 4 3 3 3 3 5 4
  Läpp C00 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
  Tunga C02 - 0 1 0 0 1 0 1 2 1 2
  Annan muncancer C03-06 0 - 0 1 1 1 1 1 1 2 1
  Spottkörtel C07-08 - 0 0 0 1 0 0 - - 1 -
  Svalg C01,C09-14 0 1 0 1 1 0 0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 24 24 29 36 30 36 39 34 42 45 28
  Matstrupe C15 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 2
  Magsäck C16 8 7 8 8 7 7 6 5 5 6 4
  Tunntarm C17 1 0 - 1 1 2 1 1 0 - -
  Tjocktarm C18 3 4 4 7 7 9 12 11 13 17 6
  Ändtarm C19-20 3 3 3 5 3 7 7 5 6 3 2
  Anus C21 - - - 0 - 0 0 - 0 - 1
  Lever C22 0 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 4 3 3 2 1 3 2 1
  Bukspottkörtel C25 3 4 7 7 4 3 6 8 10 12 8
  Andra matsmältningsorgan C26 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Andningsorgan C30-39 3 3 4 4 6 7 10 12 11 10 12
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 0 0 0 0 - 0 - - -
  Struphuvud C32 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 3 3 3 4 5 6 9 11 10 10 12
  Mediastinum C38 - - - - - - - - 1 - -
Ben C40-41 0 1 1 0 0 - 0 - 0 - -
Hudmelanom C43 2 1 3 3 5 5 4 5 7 5 7
Hud, ej-melanom C44 1 1 1 2 3 6 6 7 13 12 9
Mesoteliom C45 0 0 - - 0 0 - 0 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - 0 - - - - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 0 0 0 1 1 1 1 2 3 1 2
Bröst C50 11 17 20 21 36 37 47 52 64 69 70
Kvinnliga könsorgan C51-58 12 13 11 16 18 21 19 22 21 25 24
  Livmoderhals C53 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1
  Livmoderkropp C54 4 4 5 8 8 11 9 12 10 10 15
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - -
  Äggstock C56 4 6 3 5 6 7 5 6 6 8 6
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 1 1 1 1 1 2 3 2 6 2
Urinorgan C64-68 2 4 5 5 7 8 7 9 12 10 10
  Njure C64 1 1 3 3 4 5 4 4 8 5 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 3 2 2 3 3 2 5 5 5 3
Öga C69 1 0 0 - 1 1 0 1 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 3 4 6 5 6 6 8 10 6 9
Sköldkörtel C73 1 2 4 4 6 7 5 7 8 7 5
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 0 0 - - 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 2 4 4 5 4 6 6 9 8 7
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 8 8 8 12 14 13 17 17 23 12 26
  Hodgkin lymfom C81 0 1 0 0 0 1 1 1 1 - 3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 2 3 5 6 6 7 8 9 7 9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 - 0 0 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 1 1 2 1 4 2 4 4 2
  Leukemi C91-95 5 3 4 5 4 4 3 4 5 1 5
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 1 1 2 - 2
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 1 0 1 2 1 1 2 2 - 5
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - 0 1 1 3 3 3 4 7 1
  Förstadier till cancer i livmoderhals 2 1 1 2 5 10 10 12 6 - 17
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 0 1 1 3 3 2 2 2 3
  Basaliom i hud 12 12 16 29 32 37 47 43 67 56 64
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.