Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 47 49 57 62 67 69 75 78 82 88 87
Mun och svalg C00-14 0 1 1 2 1 2 0 0 1 2 1
  Läpp C00 0 - - - 0 0 - - - - -
  Tunga C02 0 0 1 1 - 0 - - 0 - 1
  Annan muncancer C03-06 - 0 0 1 0 1 0 0 1 - -
  Spottkörtel C07-08 - - 0 0 0 - - - - 1 -
  Svalg C01,C09-14 - 0 0 0 0 0 - - - 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 21 18 23 27 23 24 25 24 28 32 32
  Matstrupe C15 2 2 2 3 2 2 2 1 1 - -
  Magsäck C16 8 6 7 6 6 5 3 4 4 6 4
  Tunntarm C17 0 0 - 0 0 1 1 0 1 - -
  Tjocktarm C18 3 3 2 4 4 6 5 5 7 7 8
  Ändtarm C19-20 2 1 1 2 2 3 5 2 2 3 3
  Anus C21 - - - 0 - - 0 - - - -
  Lever C22 0 1 2 0 2 2 1 2 3 2 2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2
  Bukspottkörtel C25 3 3 6 6 4 3 5 8 9 12 11
  Andra matsmältningsorgan C26 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Andningsorgan C30-39 2 2 4 3 4 6 9 9 9 13 8
  Näsa, bihåla C30-31 0 - 0 - 1 0 - 0 - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - 0 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2 2 3 3 4 5 8 9 8 13 8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - 0 - -
Ben C40-41 0 0 1 0 0 - 0 - - - -
Hudmelanom C43 1 - 0 1 1 1 1 2 1 2 1
Hud, ej-melanom C44 0 - - 0 - - 0 0 1 - -
Mesoteliom C45 0 0 - - - 0 0 0 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 0 - 0 0 0 1 1 1 1 2 3
Bröst C50 4 8 8 8 9 9 12 11 10 11 8
Kvinnliga könsorgan C51-58 6 7 5 6 8 8 5 9 6 6 9
  Livmoderhals C53 2 1 1 0 2 0 1 1 0 - 1
  Livmoderkropp C54 1 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 - - - 0 - - 0 - -
  Äggstock C56 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 5
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 2
Urinorgan C64-68 1 2 2 2 4 3 3 3 4 5 7
  Njure C64 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 0 1 1 0 1 1 1 1 2 4 5
Öga C69 - 0 - 0 0 0 - - 1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 1 2 2 2 3 3 3 4 1 3
Sköldkörtel C73 0 1 1 1 0 1 1 1 1 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 - 0 - - 0 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 2 4 4 5 4 5 6 7 5 6
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5 6 5 7 9 7 9 9 8 9 9
  Hodgkin lymfom C81 0 0 - 0 - 0 0 0 - - 1
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 2 2 4 4 4 5 3 3 3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3
  Leukemi C91-95 4 3 2 3 3 2 3 1 3 2 1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0 1 - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0 0 1 1 - - 0 1 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 - - - - - - 0 - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - 0 0 - - -
  Basaliom i hud - - - 0 - - 0 0 - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.