Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 92.1 86.0 89.0 82.7 81.0 75.3 74.9 71.5 67.8 75.4 59.0
Mun och svalg C00-14 1.2 1.3 1.8 1.9 1.1 1.7 0.2 0.2 0.5 3.5 0.3
  Läpp C00 0.6 - - - 0.3 0.2 - - - - -
  Tunga C02 0.6 0.4 0.9 0.4 - 0.6 - - 0.1 - 0.3
  Annan muncancer C03-06 - 0.3 0.3 0.7 0.1 0.8 0.2 0.2 0.4 - -
  Spottkörtel C07-08 - - 0.3 0.1 0.1 - - - - 0.3 -
  Svalg C01,C09-14 - 0.7 0.3 0.6 0.6 0.2 - - - 3.2 -
Matsmältningsorgan C15-26 39.5 30.4 34.7 33.0 24.1 25.0 20.3 18.5 20.0 25.9 20.0
  Matstrupe C15 4.4 3.8 2.9 3.4 2.0 2.1 1.3 0.7 0.3 - -
  Magsäck C16 14.7 9.2 10.2 6.9 6.2 5.6 2.4 3.6 2.7 4.5 3.3
  Tunntarm C17 0.3 0.5 - 0.2 0.5 1.3 0.3 0.2 0.3 - -
  Tjocktarm C18 5.4 4.7 4.6 5.4 3.3 5.9 4.1 2.9 4.1 5.0 4.9
  Ändtarm C19-20 4.0 2.2 1.9 3.0 2.7 2.4 4.7 1.9 1.0 3.3 2.0
  Anus C21 - - - 0.4 - - 0.2 - - - -
  Lever C22 0.4 1.7 2.4 0.6 1.8 1.6 1.2 1.4 1.8 2.2 2.2
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 2.0 2.7 2.4 4.2 2.9 2.7 1.4 0.9 1.8 0.3 0.8
  Bukspottkörtel C25 5.0 5.4 9.5 7.9 4.1 3.0 4.2 6.5 7.5 10.3 6.2
  Andra matsmältningsorgan C26 3.2 0.3 0.8 1.1 0.6 0.4 0.5 0.3 0.5 0.3 0.6
Andningsorgan C30-39 4.9 4.0 6.0 3.5 5.3 6.2 9.8 9.1 8.1 11.6 4.5
  Näsa, bihåla C30-31 0.3 - 0.4 - 0.6 0.2 - 0.1 - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - 0.1 0.1 0.1 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 4.6 4.0 5.5 3.5 4.7 5.7 9.7 8.9 6.8 11.6 4.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - 1.2 - -
Ben C40-41 0.3 0.8 1.3 0.6 1.0 - 0.1 - - - -
Hudmelanom C43 2.2 - 0.3 1.1 1.8 1.5 0.6 2.0 1.0 1.6 1.0
Hud, ej-melanom C44 0.7 - - 0.3 - - 0.2 0.2 0.4 - -
Mesoteliom C45 0.7 0.4 - - - 0.5 0.3 0.3 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - 0.9 - - - -
Bindvävnad C48-49 1.0 - 0.3 0.3 0.2 0.7 1.2 0.9 2.0 0.8 2.1
Bröst C50 8.0 13.8 13.5 11.8 12.9 12.7 14.3 11.9 11.4 8.9 8.1
Kvinnliga könsorgan C51-58 12.9 13.6 8.5 9.0 9.7 8.8 5.6 8.8 5.7 8.4 5.4
  Livmoderhals C53 4.2 2.7 0.7 0.4 2.6 0.4 0.9 1.2 0.2 - 1.0
  Livmoderkropp C54 2.5 2.4 2.3 3.1 1.0 2.1 0.7 2.7 1.9 1.8 1.2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0.3 0.3 - - - 0.2 - - 0.2 - -
  Äggstock C56 5.3 6.4 4.5 5.1 5.5 5.8 3.7 4.0 2.8 6.2 2.4
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.7 1.9 1.0 0.3 0.6 0.3 0.3 1.0 0.7 0.3 0.8
Urinorgan C64-68 2.2 4.3 2.8 2.6 4.3 2.5 2.2 2.3 2.8 2.8 6.2
  Njure C64 1.6 1.8 1.7 1.9 3.5 1.6 1.3 1.4 1.6 1.1 2.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.7 2.5 1.1 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 1.2 1.7 3.4
Öga C69 - 0.8 - 0.8 0.4 0.5 - - 1.4 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2.1 2.8 4.6 3.3 3.0 3.9 4.4 4.3 3.0 0.9 1.9
Sköldkörtel C73 0.8 1.1 1.2 0.6 0.4 0.7 0.4 0.2 0.5 - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0.7 0.5 - 0.5 - - 0.1 - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 4.8 2.7 5.8 4.7 5.5 3.7 4.5 4.0 3.8 2.1 3.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.7 9.9 7.5 8.7 11.3 6.4 9.7 8.9 7.1 9.1 6.0
  Hodgkin lymfom C81 0.9 0.4 - 0.1 - 0.2 0.4 1.0 - - 0.3
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.1 2.4 2.4 2.9 4.7 3.4 4.0 4.0 2.7 3.3 2.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - 0.1 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.6 2.4 1.2 1.4 1.1 0.9 1.6 1.8 1.4 3.1 2.3
  Leukemi C91-95 7.2 4.5 3.4 3.9 4.1 1.5 3.7 1.6 2.4 2.4 0.3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0.3 0.4 - 0.3
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0.5 0.4 1.4 0.5 - - 0.2 0.3 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0.4 - - - - - - 0.3 - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - 0.3 0.1 - - -
  Basaliom i hud - - - 0.4 - - 0.1 0.1 - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.