Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 22.0 20.2 34.6 44.7 76.6 102.3 175.3 256.9 385.1 444.6 607.5 990.8 1069 1173 1563 1545 1987 247.0
Mun och svalg C00-14 - - - - - 10.9 - - - - - - - 15.8 18.3 30.8 70.7 70.5 2.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - 9.2 10.3 11.8 14.1 0.4
  Tunga C02 - - - - - 10.9 - - - - - - - 7.9 - 20.6 23.6 28.2 1.6
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - - - - - 7.9 9.2 - 35.4 14.1 0.7
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.1 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - 23.4 29.6 7.7 59.7 37.2 112.9 182.0 238.2 370.1 341.9 479.1 30.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - - 9.2 41.1 - 14.1 0.7
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - 13.3 - 12.5 55.4 36.6 20.6 23.6 70.5 4.2
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - - - 20.6 - - 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - 9.9 - 13.3 12.4 37.6 39.6 82.4 123.4 106.1 155.0 8.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - 23.4 19.8 - - 6.2 18.8 15.8 18.3 30.8 47.2 14.1 5.0
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - 7.9 - - - - 0.2
  Lever C22 - - - - - - - - - - 6.6 - 6.3 7.9 18.3 10.3 - 56.4 1.6
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - 7.7 - 6.2 6.3 - 18.3 20.6 47.2 14.1 1.8
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 26.5 12.4 31.4 55.4 45.8 102.8 106.1 98.6 7.7
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - 9.2 - 11.8 56.4 0.5
Andningsorgan C30-39 - 11.0 - - - - - 11.7 - - 19.9 18.6 50.2 55.4 73.3 113.1 59.0 84.5 10.5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - 11.7 - - 19.9 18.6 50.2 55.4 73.3 113.1 59.0 84.5 9.4
  Mediastinum C38 - 11.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1
Ben C40-41 - - - - - - - - - - 6.6 - - - - - - - 0.3
Hudmelanom C43 - - - - 11.2 - - 11.7 19.8 23.1 - 37.2 43.9 7.9 18.3 51.4 70.7 70.5 9.2
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - 7.7 6.6 6.2 12.5 31.7 45.8 92.5 153.3 380.4 7.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - - - 10.9 11.4 - 9.9 - - 6.2 6.3 - 36.6 30.8 11.8 - 3.7
Bröst C50 - - - - - 21.9 11.4 81.8 98.8 208.0 165.9 291.4 413.9 411.6 329.8 277.6 247.6 295.9 86.7
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - 10.1 - 22.4 - 11.4 - 19.8 38.5 73.0 86.8 87.8 150.4 137.4 164.5 106.1 98.6 27.4
  Livmoderhals C53 - - - - 11.2 - 11.4 - - 7.7 6.6 6.2 - 7.9 9.2 10.3 - - 3.1
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - 9.9 - 33.2 43.4 69.0 79.2 82.4 82.2 47.2 14.1 11.9
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.2 0.1
  Äggstock C56 - - 10.1 - 11.2 - - - 9.9 23.1 26.5 31.0 12.5 39.6 18.3 30.8 35.4 28.2 9.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - - 7.7 6.6 6.2 6.3 23.7 27.5 41.1 23.6 28.2 3.2
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - 15.4 6.6 24.8 50.2 87.1 45.8 123.4 94.3 98.6 10.0
  Njure C64 - - - - - - - - - 15.4 6.6 12.4 37.6 79.2 27.5 41.1 35.4 56.4 7.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - 12.4 12.5 7.9 18.3 82.2 59.0 42.3 2.9
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - 7.9 - - - - 0.2
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - 10.1 - - - 22.7 23.4 19.8 15.4 26.5 24.8 50.2 7.9 27.5 61.7 59.0 70.5 12.2
Sköldkörtel C73 - - - 17.3 - 32.8 22.7 23.4 29.6 23.1 33.2 12.4 62.7 39.6 - 20.6 23.6 - 16.3
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - 11.4 - - - - - - - - - - - 0.7
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 9.9 - 13.3 6.2 12.5 15.8 45.8 102.8 94.3 197.3 5.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 11.0 - 17.3 11.2 - 11.4 - 19.8 46.2 33.2 55.8 87.8 55.4 155.7 123.4 212.2 140.9 23.4
  Hodgkin lymfom C81 - - - - 11.2 - 11.4 - - - 6.6 6.2 - - - - 11.8 - 2.2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - 11.0 - 8.6 - - - - 19.8 15.4 13.3 12.4 31.4 15.8 82.4 102.8 35.4 14.1 9.8
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - 15.4 - 12.4 18.8 31.7 36.6 10.3 23.6 42.3 4.3
  Leukemi C91-95 - - - 8.6 - - - - - 7.7 13.3 18.6 18.8 7.9 18.3 - 70.7 - 4.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 7.7 - - 6.3 - - 10.3 23.6 42.3 1.1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - 6.2 12.5 - 18.3 - 47.2 42.3 1.6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 29.6 7.7 13.3 18.6 6.3 23.7 45.8 20.6 11.8 - 5.8
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - 33.5 65.7 68.2 23.4 9.9 15.4 13.3 6.2 - 7.9 - - - - 16.1
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - 11.2 - 11.4 11.7 - 7.7 6.6 - 6.3 23.7 - 10.3 - - 4.1
  Basaliom i hud - - - - - 21.9 - 23.4 29.6 46.2 119.4 130.2 169.3 221.6 494.7 586.0 624.9 775.0 55.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.