Prostata 60 24.5 57.6
Lunga, luftstrupe 39 15.9 33.7
Urinblåsa och urinvägar3 15 6.1 14.5
Njure 13 5.3 17.7
Tjocktarm 10 4.1 9.1
Hud, ej-melanom2 10 4.1 7.1
Bukspottkörtel 9 3.7 9.1
Lever 8 3.3 7.9
Non-Hodgkin lymfom 8 3.3 6.7
Magsäck 7 2.9 7.6
Alla cancerformer2 245 100.0 248.5
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.