Lunga, luftstrupe 33 30.6 28.3
Prostata 15 13.9 12.5
Bukspottkörtel 9 8.3 8.1
Lever 6 5.6 5.0
Ändtarm 5 4.6 3.5
Magsäck 4 3.7 3.0
Hjärna, centrala nervsystemet 4 3.7 4.3
Tjocktarm 3 2.8 2.1
Urinblåsa och urinvägar3 2 1.9 1.4
Hudmelanom 2 1.9 1.7
Alla cancerformer2 108 100.0 92.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.