Bröst 70 32.9 85.2
Livmoderkropp 15 7.0 13.0
Lunga, luftstrupe 12 5.6 8.4
Hud, ej-melanom2 9 4.2 3.7
Non-Hodgkin lymfom 9 4.2 7.0
Hjärna, centrala nervsystemet 9 4.2 14.0
Bukspottkörtel 8 3.8 5.2
Hudmelanom 7 3.3 6.2
Njure 7 3.3 7.4
Äggstock 6 2.8 7.3
Alla cancerformer2 213 100.0 215.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.