Rekommenderad referens: Finlands Cancerregister, www.cancerregistret.fi, uppdaterad 17.08.2015          

Finlands medelfolkmängd enligt kön och ålder år 2014 och 2010-2014 (i tusental), Länsi-Pohja

2014 2010 - 2014
Åldersgrupp Män Kvinnor Män Kvinnor