Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 65 69 73 68 71 74 85 79 90 93 86
Mun och svalg C00-14 0 1 1 0 1 1 1 1 2 - 1
  Läpp C00 0 - - - 0 - 0 0 - - -
  Tunga C02 0 - - - 0 - - 0 0 - -
  Annan muncancer C03-06 - 0 - 0 - - 0 0 1 - 1
  Spottkörtel C07-08 - - 0 - 0 - 0 0 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0 1 0 1 1 - 0 1 - -
Matsmältningsorgan C15-26 23 20 22 19 21 20 22 21 26 31 19
  Matstrupe C15 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 2
  Magsäck C16 14 9 8 6 9 5 5 3 3 5 6
  Tunntarm C17 - 0 0 0 0 1 1 - 1 - -
  Tjocktarm C18 1 1 2 2 3 3 3 3 4 6 2
  Ändtarm C19-20 1 1 2 3 2 2 3 2 1 4 1
  Anus C21 - - 0 0 - - - - - - -
  Lever C22 1 2 1 1 1 1 0 3 3 5 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 0 1 1 0 2 1 2 1 1 -
  Bukspottkörtel C25 4 5 5 4 4 5 6 6 7 5 6
  Andra matsmältningsorgan C26 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
Andningsorgan C30-39 25 28 31 25 21 23 23 24 29 20 23
  Näsa, bihåla C30-31 - 0 0 - 0 - - - 1 - -
  Struphuvud C32 1 1 1 1 0 1 0 1 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 27 30 24 21 21 22 23 28 20 23
  Mediastinum C38 - - - - 0 0 - 0 - - -
Ben C40-41 0 - 0 0 - - - - - - 1
Hudmelanom C43 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Hud, ej-melanom C44 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1
Mesoteliom C45 - - 0 - 1 0 1 1 - - 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - 0 - - - - -
Bindvävnad C48-49 - 0 0 1 1 0 0 - 1 1 2
Bröst C50 - 0 - 0 - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 4 5 5 7 10 12 14 10 14 14 16
  Prostata C61 4 5 5 7 10 12 13 10 13 14 13
  Testikel C62 0 0 0 - 0 0 0 - 0 - 1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 0 0 - - - - - - - 2
Urinorgan C64-68 2 4 2 5 5 5 8 7 6 4 5
  Njure C64 1 1 1 3 3 2 3 3 3 2 2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 2 2 1 1 2 3 5 4 3 2 3
Öga C69 - - 0 - 0 - - 0 0 1 -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 1
Sköldkörtel C73 0 - 0 0 0 0 - - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 0 0 - 0 - 0 0 - - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 2 0 2 2 2 4 2 2 1 3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3 6 7 6 5 7 7 8 7 17 10
  Hodgkin lymfom C81 - 1 0 1 0 1 - - 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 1 3 1 1 3 3 3 2 8 2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - 0 0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3
  Leukemi C91-95 2 2 3 4 3 2 2 2 2 5 3
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - 1 - 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 0 0 - 1 0 - 0 0 1 1
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - 0 - - - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.