Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 56 79 90 104 118 128 141 155 174 190 191
Mun och svalg C00-14 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 3
  Läpp C00 1 0 1 0 0 1 0 - - - 1
  Tunga C02 0 0 - 1 1 1 0 1 1 1 -
  Annan muncancer C03-06 - 0 - - - 0 1 1 1 - 1
  Spottkörtel C07-08 - - 1 - 0 - 1 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 0 - 1 0 1 0 0 0 1 - 1
Matsmältningsorgan C15-26 18 23 26 28 27 31 32 28 35 46 38
  Matstrupe C15 2 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1
  Magsäck C16 7 9 7 5 6 4 5 4 3 1 5
  Tunntarm C17 0 0 - 0 0 0 0 0 1 1 -
  Tjocktarm C18 3 3 5 2 8 9 9 8 12 18 15
  Ändtarm C19-20 1 3 5 5 4 4 4 2 3 5 1
  Anus C21 - - 0 1 0 0 - 0 0 1 1
  Lever C22 1 0 1 1 1 2 1 2 3 2 1
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0 2 2 4 3 2 3 2 2 4 5
  Bukspottkörtel C25 3 5 4 7 3 6 8 7 8 12 8
  Andra matsmältningsorgan C26 1 0 1 1 0 0 1 1 1 - 1
Andningsorgan C30-39 2 5 4 7 5 8 7 11 12 17 16
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 0 0 1 0 0 - 1 - -
  Struphuvud C32 0 0 - 1 0 0 - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 1 4 4 6 4 8 7 10 11 15 16
  Mediastinum C38 - - - - - - - 0 - 1 -
Ben C40-41 0 1 0 - 0 - 1 0 1 - -
Hudmelanom C43 1 1 2 3 3 3 2 4 4 4 2
Hud, ej-melanom C44 1 2 3 2 4 4 4 5 9 6 6
Mesoteliom C45 - 0 - 0 1 - - 1 0 - -
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 - - - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 0 1 0 1 1 1 1 2 2 1 -
Bröst C50 11 15 17 22 32 31 39 44 51 68 66
Kvinnliga könsorgan C51-58 11 13 14 13 15 14 19 23 20 19 20
  Livmoderhals C53 4 3 3 2 2 2 2 2 2 - 4
  Livmoderkropp C54 3 3 7 5 6 4 8 12 10 10 10
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1 0 - 0 - - 0 0 1 -
  Äggstock C56 3 5 3 5 5 8 7 5 5 5 2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0 1 2 1 1 0 2 3 2 3 4
Urinorgan C64-68 3 3 4 5 7 6 5 7 12 7 10
  Njure C64 2 1 2 3 4 3 3 4 5 4 4
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 1 2 3 3 2 3 6 3 6
Öga C69 - 0 0 1 - 0 0 - 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 1 3 4 4 4 6 5 6 6 4 8
Sköldkörtel C73 1 1 3 5 3 5 4 4 2 2 2
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 0 0 0 - 0 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 2 3 1 2 3 5 6 5 4 3 1
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 3 7 9 9 10 14 13 13 12 12 19
  Hodgkin lymfom C81 0 1 1 0 1 1 1 1 1 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 2 2 3 4 7 6 6 5 7 7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - 0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 5
  Leukemi C91-95 1 3 4 3 3 3 3 4 3 2 6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0 0 1 2 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 1 0 1 1 1 1 1 - 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3 3
  Förstadier till cancer i livmoderhals 4 1 2 3 13 9 9 9 15 17 10
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 - 0 0 1 0 2 2 2 5 3
  Basaliom i hud 9 9 16 21 23 26 30 38 43 45 47
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.