Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 88.9 108.3 86.5 90.2 81.5 90.4 85.1 79.1 72.1 80.9 63.2
Mun och svalg C00-14 0.9 1.2 1.1 1.0 0.4 0.4 1.8 1.7 1.9 0.4 -
  Läpp C00 0.5 - - - - - - - - - -
  Tunga C02 0.5 0.8 - 0.2 0.1 0.4 1.1 0.1 0.2 - -
  Annan muncancer C03-06 - - 0.3 - - - 0.6 - 1.0 0.4 -
  Spottkörtel C07-08 - - 0.7 - 0.1 - 0.1 0.3 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0.4 - 0.8 0.1 - - 1.4 0.7 - -
Matsmältningsorgan C15-26 41.3 42.1 34.0 32.4 21.7 28.2 27.1 22.7 21.6 26.5 22.1
  Matstrupe C15 5.1 2.7 0.4 1.4 0.9 0.6 1.6 1.4 1.1 - 1.7
  Magsäck C16 16.1 17.4 13.0 5.6 5.8 6.5 3.0 4.6 2.0 0.8 4.0
  Tunntarm C17 0.5 0.3 - - - 0.3 0.2 - 0.7 - -
  Tjocktarm C18 6.3 4.8 4.2 3.8 3.5 4.9 5.2 3.7 3.4 6.0 5.6
  Ändtarm C19-20 2.1 2.8 2.5 3.7 2.4 3.4 2.2 0.8 1.7 1.8 -
  Anus C21 - - - 0.3 0.7 0.2 - - 0.3 - -
  Lever C22 2.0 0.3 1.7 2.0 1.6 1.7 1.6 1.3 2.9 1.5 1.3
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1.0 2.9 4.6 4.7 2.2 3.7 3.8 1.7 1.3 - 3.8
  Bukspottkörtel C25 6.5 10.1 6.3 9.0 4.3 6.5 8.8 8.6 7.9 16.3 5.8
  Andra matsmältningsorgan C26 1.6 0.9 1.2 1.9 0.2 0.4 0.8 0.7 0.4 - -
Andningsorgan C30-39 3.0 8.1 5.5 10.6 7.4 8.7 6.8 9.8 10.6 16.2 15.1
  Näsa, bihåla C30-31 0.5 - 0.2 0.2 0.2 - - - 0.1 - -
  Struphuvud C32 - - - 0.2 0.4 - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 2.5 8.1 5.2 10.2 6.7 8.7 6.8 9.4 10.5 14.7 15.1
  Mediastinum C38 - - - - - - - 0.1 - 1.5 -
Ben C40-41 0.5 0.6 0.6 - - 0.2 0.8 - 1.2 - -
Hudmelanom C43 1.1 1.8 0.4 0.7 0.6 0.9 1.1 - 0.9 0.4 0.4
Hud, ej-melanom C44 - 0.4 - - - - 0.3 - 0.1 - -
Mesoteliom C45 - 0.6 - 0.2 1.4 - - 0.4 0.2 - -
Autonoma nervsystemet C47 0.8 - 1.1 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 0.5 1.0 1.5 0.3 0.7 - 1.0 1.3 2.2 1.9 1.3
Bröst C50 13.9 11.6 9.1 12.9 17.3 17.9 13.2 14.6 12.6 14.5 8.3
Kvinnliga könsorgan C51-58 10.3 17.8 10.2 11.8 7.7 9.1 9.8 8.7 7.8 7.3 5.4
  Livmoderhals C53 4.2 3.9 2.2 3.0 0.7 1.2 0.9 1.4 0.6 3.5 -
  Livmoderkropp C54 0.5 1.3 3.0 1.8 1.6 1.1 2.1 2.5 2.2 1.9 0.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - 1.5 0.5 - - - - 0.1 0.1 - 0.4
  Äggstock C56 5.2 9.5 4.0 5.2 4.3 6.4 5.8 3.4 3.1 0.7 3.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0.4 1.7 0.6 1.8 1.0 0.5 1.0 1.2 1.8 1.2 1.6
Urinorgan C64-68 4.9 3.0 3.8 2.8 3.5 4.2 3.6 3.9 1.7 0.7 1.5
  Njure C64 4.2 2.0 2.7 2.3 2.2 2.8 1.5 2.7 0.9 - 0.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 0.7 1.0 1.0 0.5 1.3 1.4 2.1 1.2 0.8 0.7 0.7
Öga C69 - - 0.4 - - - 0.4 0.1 0.1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0.5 3.7 4.3 3.0 4.7 4.2 3.0 2.7 3.2 0.4 7.0
Sköldkörtel C73 1.1 0.4 2.1 1.3 0.6 0.7 - 0.3 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0.6 - - - - 0.3 - 0.5 - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3.7 7.4 2.1 2.4 4.1 6.1 5.4 3.0 2.5 1.8 0.4
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 5.8 8.8 10.4 10.6 11.3 9.6 10.6 9.4 5.7 10.8 1.7
  Hodgkin lymfom C81 0.6 0.6 0.9 0.3 0.6 - - 0.8 - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1.1 2.8 1.8 3.4 4.0 3.6 3.4 2.4 2.0 2.6 -
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - 0.1 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.3 2.9 1.7 2.2 2.0 1.6 1.6 1.4 1.6 2.1 -
  Leukemi C91-95 2.9 2.5 5.5 4.3 4.2 3.7 5.2 3.5 1.4 2.2 1.7
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - 0.4 0.1 0.3 2.6 -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 0.5 0.5 0.5 0.8 - 1.0 0.3 1.2 -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - 0.1 - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - 0.4 0.4
  Basaliom i hud 0.4 0.5 - - - - - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.