Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - - 11.1 10.2 11.7 - 12.7 13.3 11.8 58.8 67.5 211.2 371.2 282.8 543.9 693.5 949.9 1227 72.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - 13.3 - - - - - 20.2 - - 16.4 34.6 1.7
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.3 0.1
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - 13.3 - - - - - - - - 16.4 17.3 1.0
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - - - - - 20.2 - - - - 0.6
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - - 9.8 25.3 60.3 123.7 111.1 197.8 208.0 229.3 483.8 22.2
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - - - - 10.1 - 27.7 16.4 34.6 0.8
  Magsäck C16 - - - - - - - - - - - 7.5 15.5 - - 13.9 16.4 103.7 1.7
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - 7.7 - - - - - 0.3
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - - 7.5 46.4 20.2 24.7 55.5 49.1 86.4 4.5
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - 8.4 7.5 - 10.1 12.4 - - 51.8 1.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - 7.5 - - - - - - 0.3
  Lever C22 - - - - - - - - - - - 15.1 7.7 - 24.7 27.7 16.4 17.3 1.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - 8.4 - - 10.1 24.7 13.9 16.4 34.6 1.6
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - 9.8 8.4 15.1 46.4 60.6 111.3 69.3 114.6 155.5 9.6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 9.8 8.4 52.8 92.8 70.7 24.7 138.7 131.0 86.4 11.9
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.4 - 0.1
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 9.8 8.4 45.3 92.8 70.7 24.7 138.7 114.6 86.4 11.5
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - 7.5 - - - - - - 0.3
Ben C40-41 - - 11.1 - - - - - - - - - - - - - - 34.6 1.2
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - 9.8 - - - - - 13.9 16.4 17.3 0.9
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.3 0.1
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Bindvävnad C48-49 - - - 10.2 - - - - - 9.8 - - 7.7 - 24.7 13.9 - 17.3 2.5
Bröst C50 - - - - - - 12.7 - - 9.8 16.9 30.2 85.1 30.3 49.4 138.7 114.6 172.8 11.5
Kvinnliga könsorgan C51-58 - - - - - - - - 11.8 - 8.4 30.2 30.9 - 111.3 41.6 163.8 51.8 7.3
  Livmoderhals C53 - - - - - - - - - - - 7.5 - - 24.7 13.9 - - 0.9
  Livmoderkropp C54 - - - - - - - - - - - 15.1 7.7 - 12.4 - 98.3 - 1.7
  Annan cancer i livmodern C55,C58 - - - - - - - - - - - - - - - - 16.4 17.3 0.2
  Äggstock C56 - - - - - - - - - - 8.4 7.5 7.7 - 61.8 27.7 16.4 17.3 2.7
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 - - - - - - - - 11.8 - - - 15.5 - 12.4 - 32.8 17.3 1.8
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - - 7.5 - - 24.7 27.7 49.1 69.1 1.7
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 7.5 - - 12.4 - 32.8 34.6 0.9
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - - - - - 12.4 27.7 16.4 34.6 0.8
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - - - 17.3 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - 11.7 - - - - 9.8 - 7.5 7.7 20.2 24.7 13.9 32.8 17.3 3.6
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - - - - - - - 24.7 55.5 49.1 120.9 1.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - - - - - - - - - - 8.4 22.6 23.2 30.3 61.8 41.6 147.4 86.4 6.0
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - - - - - - - 15.1 - 10.1 12.4 13.9 49.1 - 1.5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - - - 10.1 24.7 - 49.1 34.6 1.2
  Leukemi C91-95 - - - - - - - - - - - 7.5 23.2 10.1 12.4 13.9 32.8 - 2.1
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - - 8.4 - - - - 13.9 - 34.6 0.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 12.4 - 16.4 17.3 0.4
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - - - - - - 13.9 - - 0.1
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
  Borderlinetumör i äggstock D39 - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.6 0.2
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.