Prostata 85 36.2 98.9
Lunga, luftstrupe 18 7.7 23.6
Tjocktarm 12 5.1 17.0
Hudmelanom 11 4.7 17.8
Hud, ej-melanom2 11 4.7 11.5
Ändtarm 10 4.3 13.4
Non-Hodgkin lymfom 8 3.4 10.5
Bukspottkörtel 7 3.0 8.4
Njure 7 3.0 8.6
Urinblåsa och urinvägar3 7 3.0 9.3
Alla cancerformer2 235 100.0 315.1
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.