Bröst 66 34.6 97.1
Lunga, luftstrupe 16 8.4 17.6
Tjocktarm 15 7.9 13.8
Livmoderkropp 10 5.2 13.0
Bukspottkörtel 8 4.2 6.7
Hjärna, centrala nervsystemet 8 4.2 13.5
Non-Hodgkin lymfom 7 3.7 9.3
Urinblåsa och urinvägar3 6 3.1 7.3
Leukemi 6 3.1 12.4
Hud, ej-melanom2 6 3.1 4.2
Alla cancerformer2 191 100.0 259.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.
3 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.