Lunga, luftstrupe 13 19.7 15.1
Bröst 9 13.6 8.3
Bukspottkörtel 8 12.1 5.8
Tjocktarm 6 9.1 5.6
Gallblåsa, gallvägar 5 7.6 3.8
Magsäck 4 6.1 4.0
Hjärna, centrala nervsystemet 4 6.1 7.0
Äggstock 3 4.5 3.0
Njure 2 3.0 0.8
Leukemi 2 3.0 1.7
Alla cancerformer2 66 100.0 63.2
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.