Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 182 39.7 3.2 14.9 14.6 8.4 4.1 15.2
Mun och svalg C00-14 3 21.4 7.1 14.3 14.3 - 21.4 21.4
  Läpp C00 0 - - - - - - 100.0
  Tunga C02 1 25.0 25.0 25.0 - - - 25.0
  Annan muncancer C03-06 1 25.0 - - 25.0 - 25.0 25.0
  Spottkörtel C07-08 0 - - 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 25.0 - - 25.0 - 50.0 -
Matsmältningsorgan C15-26 37 15.3 8.2 10.9 20.8 15.3 8.2 21.3
  Matstrupe C15 1 28.6 - 14.3 28.6 14.3 14.3 -
  Magsäck C16 2 8.3 8.3 8.3 25.0 25.0 8.3 16.7
  Tunntarm C17 0 - - 50.0 - - 50.0 -
  Tjocktarm C18 15 16.4 16.4 20.5 21.9 12.3 4.1 8.2
  Ändtarm C19-20 3 31.3 6.3 6.3 25.0 6.3 6.3 18.8
  Anus C21 1 - - - - - 66.7 33.3
  Lever C22 2 20.0 - - 30.0 10.0 10.0 30.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 3 30.8 7.7 - 7.7 7.7 - 46.2
  Bukspottkörtel C25 9 4.4 - 2.2 20.0 26.7 8.9 37.8
  Andra matsmältningsorgan C26 0 - - - - - 50.0 50.0
Andningsorgan C30-39 14 20.0 - 7.1 20.0 15.7 5.7 31.4
  Näsa, bihåla C30-31 0 50.0 - - - - - 50.0
  Struphuvud C32 - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 13 18.2 - 7.6 21.2 16.7 6.1 30.3
  Mediastinum C38 0 - - - - - - 100.0
Ben C40-41 1 33.3 - - 33.3 - - 33.3
Hudmelanom C43 4 40.9 - 9.1 - - 4.5 45.5
Hud, ej-melanom C44 9 77.3 - - - - - 22.7
Mesoteliom C45 0 100.0 - - - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - -
Bindvävnad C48-49 1 20.0 20.0 - 40.0 20.0 - -
Bröst C50 59 52.7 0.3 34.7 4.1 1.7 0.7 5.8
Kvinnliga könsorgan C51-58 22 46.4 2.7 0.9 24.5 5.5 7.3 12.7
  Livmoderhals C53 3 50.0 7.1 - 21.4 - - 21.4
  Livmoderkropp C54 11 67.9 1.9 - 11.3 1.9 7.5 9.4
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - - - 100.0
  Äggstock C56 5 16.0 4.0 - 56.0 12.0 8.0 4.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 3 25.0 - 6.3 25.0 12.5 12.5 18.8
Urinorgan C64-68 9 57.4 12.8 4.3 8.5 6.4 - 10.6
  Njure C64 5 48.0 16.0 8.0 12.0 8.0 - 8.0
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 4 68.2 9.1 - 4.5 4.5 - 13.6
Öga C69 0 - 100.0 - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5 100.0 - - - - - -
Sköldkörtel C73 2 55.6 11.1 - - - 11.1 22.2
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 - - - 43.8 37.5 6.3 12.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 13 7.9 - 1.6 41.3 25.4 3.2 20.6
  Hodgkin lymfom C81 0 - - - - - - 100.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5 20.0 - 4.0 24.0 8.0 8.0 36.0
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2 - - - 45.5 45.5 - 9.1
  Leukemi C91-95 3 - - - 52.9 41.2 - 5.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 - - - 66.7 16.7 - 16.7
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 1 - - - 66.7 33.3 - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 3 100.0 - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 16 100.0 - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 3 70.6 - 5.9 - - - 23.5
  Basaliom i hud 46 100.0 - - - - - -
1 PUNLMP and ca in situ of the uroepithelium are included.