Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 90 107 133 150 174 208 222 245 291 319 346
Mun och svalg C00-14 2 1 2 4 3 4 4 4 4 12 7
  Läpp C00 0 - 0 1 1 1 1 1 0 2 1
  Tunga C02 0 0 0 1 0 1 1 1 1 3 1
  Annan muncancer C03-06 0 1 - 0 1 1 1 1 1 6 2
  Spottkörtel C07-08 0 0 1 1 0 1 1 1 1 - 3
  Svalg C01,C09-14 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 -
Matsmältningsorgan C15-26 28 29 35 33 39 42 45 49 62 53 78
  Matstrupe C15 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 5
  Magsäck C16 11 10 11 10 10 9 6 9 6 4 7
  Tunntarm C17 0 0 0 0 1 1 0 0 1 - 1
  Tjocktarm C18 3 4 6 7 9 11 11 12 19 16 23
  Ändtarm C19-20 2 2 5 3 3 6 8 7 8 10 12
  Anus C21 - - - 0 0 0 1 1 1 - 1
  Lever C22 1 0 2 2 2 2 2 2 5 3 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 1 2 3 3 3 4 3 2 4 5 7
  Bukspottkörtel C25 5 4 5 4 6 7 10 12 14 12 17
  Andra matsmältningsorgan C26 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1
Andningsorgan C30-39 6 4 9 10 10 14 16 20 24 23 27
  Näsa, bihåla C30-31 0 0 1 0 - 0 0 - 0 1 -
  Struphuvud C32 0 - 0 1 1 - 0 - - - 1
  Lunga, luftstrupe C33-34 6 3 8 8 9 14 15 19 23 22 25
  Mediastinum C38 0 - - 0 0 0 - 0 0 - 1
Ben C40-41 0 1 - 1 0 - 0 0 0 - -
Hudmelanom C43 1 2 2 4 4 5 5 5 5 9 5
Hud, ej-melanom C44 1 1 2 3 3 4 5 5 10 13 12
Mesoteliom C45 - - - 0 - 0 - 1 1 2 1
Autonoma nervsystemet C47 0 0 0 0 0 - 0 - - - -
Bindvävnad C48-49 - 2 1 2 1 1 1 2 2 3 1
Bröst C50 15 21 27 34 40 53 60 70 87 87 95
Kvinnliga könsorgan C51-58 17 20 22 22 24 27 29 32 31 37 37
  Livmoderhals C53 8 7 6 3 3 3 3 4 3 5 6
  Livmoderkropp C54 3 6 7 9 10 11 12 14 15 18 19
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 0 0 - 0 0 1 - 0 - -
  Äggstock C56 4 6 8 8 8 11 10 10 10 12 8
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 1 1 1 2 2 3 4 4 2 4
Urinorgan C64-68 3 6 7 8 12 12 12 12 11 14 11
  Njure C64 2 3 4 6 7 7 8 8 6 8 7
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 1 2 3 2 5 5 4 5 5 6 4
Öga C69 1 1 1 1 - 1 1 1 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 4 4 5 7 8 8 8 12 11 17 16
Sköldkörtel C73 2 4 5 4 8 9 9 8 8 8 10
Andra endokrina körtlar C74-75 0 - 0 - 0 0 1 0 0 - 1
Annan eller ospecifierad C76,C80 4 3 5 5 6 7 7 4 7 12 11
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 6 9 11 14 16 21 19 20 26 29 34
  Hodgkin lymfom C81 1 1 1 1 1 1 2 0 0 - 2
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 3 3 4 4 8 8 10 13 13 11
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - 0 0 0 0 0 0 - 1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 1 2 3 4 3 3 2 5 9 5
  Leukemi C91-95 3 4 5 4 6 6 4 3 6 2 8
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 0 1 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 0 1 2 1 2 2 2 1 4 6
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - 0 0 0 2 1 2 5 15 14 11
  Förstadier till cancer i livmoderhals 6 11 4 7 20 17 17 12 15 17 16
  Borderlinetumör i äggstock D39 2 1 1 1 0 4 2 4 3 1 9
  Basaliom i hud 10 11 14 19 24 28 38 54 65 71 72
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.