Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 268.4 248.0 288.1 288.8 261.7 265.3 266.6 277.5 256.2 258.7 281.0
Mun och svalg C00-14 8.6 11.4 8.9 7.7 8.1 6.5 8.5 7.7 5.4 4.4 11.9
  Läpp C00 5.2 7.3 5.0 4.6 4.5 4.0 3.1 0.8 0.5 1.2 1.8
  Tunga C02 0.3 - 1.0 0.8 0.3 1.2 1.8 2.6 0.6 - 2.6
  Annan muncancer C03-06 0.4 0.3 0.3 0.6 1.9 0.7 0.9 2.4 1.2 2.8 0.7
  Spottkörtel C07-08 1.4 0.4 0.9 0.3 0.5 0.5 0.9 0.7 0.7 0.4 0.4
  Svalg C01,C09-14 1.5 3.4 1.6 1.4 0.9 0.2 1.8 1.2 2.4 - 6.5
Matsmältningsorgan C15-26 85.7 67.0 66.6 66.2 55.5 57.7 57.6 51.9 55.2 38.9 42.3
  Matstrupe C15 12.5 5.5 4.4 5.7 6.9 3.9 4.6 3.7 3.5 2.8 -
  Magsäck C16 45.6 28.2 29.5 21.5 17.7 15.6 10.6 7.8 9.2 4.1 2.1
  Tunntarm C17 1.4 0.4 0.8 0.9 0.8 1.3 1.1 1.3 1.0 1.7 -
  Tjocktarm C18 4.3 6.6 6.2 8.4 9.6 13.0 12.4 11.3 14.3 10.0 15.5
  Ändtarm C19-20 6.9 5.4 6.7 9.3 7.4 9.8 11.1 8.4 11.0 7.6 9.5
  Anus C21 - - - - 0.3 - 0.2 0.4 0.3 - 0.7
  Lever C22 3.1 1.7 5.5 4.0 4.0 3.8 3.7 6.7 2.6 3.1 5.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 0.4 3.6 2.7 3.0 1.1 0.8 1.9 1.3 2.4 1.6 0.6
  Bukspottkörtel C25 9.6 11.2 9.0 9.9 6.0 8.5 11.1 10.4 10.5 6.9 7.3
  Andra matsmältningsorgan C26 1.9 4.4 1.8 3.6 1.8 0.9 0.9 0.7 0.5 1.0 1.6
Andningsorgan C30-39 93.2 80.7 100.0 84.8 71.5 56.6 45.8 42.7 36.2 40.2 39.5
  Näsa, bihåla C30-31 1.5 0.6 1.6 0.6 0.5 0.6 0.4 0.2 0.2 0.8 1.5
  Struphuvud C32 5.7 6.9 4.4 3.3 4.1 3.1 2.8 1.8 2.0 1.2 2.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 85.9 73.2 94.0 80.2 66.4 52.7 42.4 40.5 33.7 38.2 35.0
  Mediastinum C38 - - - 0.8 0.5 0.2 - 0.2 0.3 - 0.8
Ben C40-41 0.5 1.5 1.2 0.4 0.2 1.8 0.6 0.6 0.5 2.2 0.4
Hudmelanom C43 2.9 3.5 2.6 5.4 3.2 6.0 5.1 5.6 6.0 4.9 4.9
Hud, ej-melanom C44 1.7 2.6 2.1 3.1 4.5 2.0 2.5 4.7 8.9 5.9 5.1
Mesoteliom C45 - 0.3 0.4 0.6 - 0.6 1.4 0.9 0.9 0.8 0.7
Autonoma nervsystemet C47 - - 1.0 - - - - 1.1 0.4 - -
Bindvävnad C48-49 3.3 2.2 4.2 1.5 1.4 1.5 1.7 2.9 1.1 1.2 1.3
Bröst C50 - 0.4 - 0.3 - 0.6 0.4 - 0.4 - -
Manliga könsorgan C60-63 22.0 22.1 33.5 49.0 47.3 55.7 70.2 88.5 77.1 84.6 92.3
  Prostata C61 21.4 20.8 32.4 47.1 45.8 53.4 66.7 83.6 71.8 79.0 81.4
  Testikel C62 0.6 1.3 1.1 1.3 1.5 1.8 3.4 3.5 4.7 4.0 10.1
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - 0.6 - 0.5 - 1.3 0.5 1.5 0.8
Urinorgan C64-68 12.6 18.3 23.5 27.3 29.6 25.6 25.0 20.8 23.3 28.5 24.1
  Njure C64 5.1 7.0 8.2 9.4 12.6 8.7 9.8 7.9 9.9 13.2 9.1
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 7.5 11.3 15.3 17.9 17.1 16.9 15.2 12.9 13.4 15.3 14.9
Öga C69 0.7 0.8 2.0 0.3 0.5 1.9 1.0 0.2 0.1 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 5.9 4.6 4.6 9.1 8.3 10.7 8.0 8.8 8.5 4.2 13.3
Sköldkörtel C73 1.0 1.6 0.9 0.9 1.3 1.9 1.8 3.0 1.2 3.8 3.1
Andra endokrina körtlar C74-75 0.3 0.7 0.8 0.2 0.8 - 0.7 0.8 0.2 0.8 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 12.0 8.6 6.3 7.7 6.5 6.7 5.6 3.0 3.0 4.5 4.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 18.0 21.8 29.6 24.3 23.0 29.4 30.7 34.4 27.7 33.6 37.2
  Hodgkin lymfom C81 1.4 2.1 3.2 3.4 3.1 2.8 4.2 1.9 1.4 9.4 3.0
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 5.5 7.3 7.9 6.7 7.6 11.8 11.1 12.9 12.5 9.1 10.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0.4 - - - - 0.4 - 1.0 0.7 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 2.8 1.0 3.3 2.2 2.5 3.4 5.3 4.2 3.4 3.7 3.5
  Leukemi C91-95 7.6 11.0 12.7 10.4 7.8 9.1 8.9 10.4 7.7 8.1 11.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0.5 0.2 1.3 1.2 1.1 2.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0.4 0.3 2.5 1.7 2.0 1.5 0.9 2.7 0.8 2.3 6.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 14.2 14.1 23.6 29.4 19.5 34.4 30.8 33.3 41.4 36.8 35.3
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.