Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 - 6.8 - - - 16.5 - 20.9 12.8 46.5 116.4 163.3 368.1 624.0 762.7 1395 2285 3046 108.5
Mun och svalg C00-14 - - - - - - - - - 9.3 20.1 3.9 4.0 5.8 28.5 9.3 43.9 53.4 3.2
  Läpp C00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.7 0.1
  Tunga C02 - - - - - - - - - - - 3.9 4.0 - 7.1 - - - 0.5
  Annan muncancer C03-06 - - - - - - - - - 4.7 4.0 - - - 7.1 9.3 14.6 - 0.8
  Spottkörtel C07-08 - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.7 0.1
  Svalg C01,C09-14 - - - - - - - - - 4.7 16.1 - - 5.8 14.3 - 29.3 - 1.7
Matsmältningsorgan C15-26 - - - - - - - - - 4.7 36.1 46.6 125.4 242.7 256.6 353.4 717.6 641.3 31.7
  Matstrupe C15 - - - - - - - - - - 8.0 3.9 12.1 17.3 14.3 55.8 43.9 26.7 2.8
  Magsäck C16 - - - - - - - - - 4.7 16.1 7.8 24.3 28.9 57.0 27.9 146.5 53.4 5.6
  Tunntarm C17 - - - - - - - - - - - - - 5.8 - - 14.6 - 0.2
  Tjocktarm C18 - - - - - - - - - - 4.0 11.7 24.3 17.3 21.4 55.8 102.5 187.0 4.6
  Ändtarm C19-20 - - - - - - - - - - - 3.9 12.1 52.0 35.6 55.8 102.5 106.9 4.5
  Anus C21 - - - - - - - - - - - - - - - - - 26.7 0.1
  Lever C22 - - - - - - - - - - - - 4.0 34.7 35.6 27.9 43.9 53.4 2.7
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - - - - - - - - - - - - 8.1 11.6 14.3 9.3 73.2 53.4 1.7
  Bukspottkörtel C25 - - - - - - - - - - 8.0 15.5 36.4 75.1 78.4 120.9 161.1 106.9 8.8
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - - - - - - - - - 3.9 4.0 - - - 29.3 26.7 0.6
Andningsorgan C30-39 - - - - - - - - - 4.7 20.1 50.5 137.5 202.2 242.4 437.1 395.4 427.5 28.2
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - - - - - - - - - 4.0 - - - - - 0.2
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - - - - 5.8 - 9.3 - - 0.3
  Lunga, luftstrupe C33-34 - - - - - - - - - 4.7 20.1 50.5 133.5 196.4 242.4 427.8 395.4 427.5 27.8
  Mediastinum C38 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Ben C40-41 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Hudmelanom C43 - - - - - - - - - - - 3.9 12.1 11.6 14.3 9.3 29.3 - 1.5
Hud, ej-melanom C44 - - - - - - - - - - - - 4.0 - - - 14.6 53.4 0.5
Mesoteliom C45 - - - - - - - - - - - - 4.0 11.6 7.1 9.3 - 26.7 0.9
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - - - 7.0 - - - - - - - - - - 0.4
Bindvävnad C48-49 - - - - - - - - - - - - - - 7.1 9.3 29.3 26.7 0.5
Bröst C50 - - - - - - - - - - 4.0 - - - - - - - 0.2
Manliga könsorgan C60-63 - - - - - - - - - 4.7 4.0 7.8 16.2 52.0 49.9 288.3 600.5 1015 15.0
  Prostata C61 - - - - - - - - - - 4.0 7.8 16.2 52.0 49.9 288.3 600.5 1015 14.7
  Testikel C62 - - - - - - - - - 4.7 - - - - - - - - 0.3
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Urinorgan C64-68 - - - - - - - - - - 4.0 19.4 32.4 28.9 49.9 74.4 146.5 320.6 7.2
  Njure C64 - - - - - - - - - - - 11.7 24.3 5.8 28.5 18.6 43.9 80.2 3.0
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 - - - - - - - - - - 4.0 7.8 8.1 23.1 21.4 55.8 102.5 240.5 4.2
Öga C69 - - - - - - - - - - - - - - - 9.3 - - 0.1
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 - - - - - - - 7.0 6.4 14.0 8.0 15.5 4.0 11.6 14.3 18.6 29.3 26.7 3.9
Sköldkörtel C73 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
Andra endokrina körtlar C74-75 - - - - - - - - - - - - 4.0 - - - - - 0.2
Annan eller ospecifierad C76,C80 - - - - - - - - 6.4 - 4.0 - 4.0 23.1 7.1 55.8 43.9 106.9 2.9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 - 6.8 - - - 16.5 - 7.0 - 9.3 16.1 15.5 20.2 34.7 85.5 120.9 234.3 347.4 12.1
  Hodgkin lymfom C81 - - - - - 5.5 - - - - - 3.9 - - 7.1 - - - 0.7
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 - - - - - 5.5 - 7.0 - 4.7 16.1 3.9 16.2 11.6 14.3 46.5 102.5 160.3 5.2
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - - - - - - - - - - - - - 29.3 - 0.1
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 - - - - - - - - - - - 3.9 4.0 17.3 21.4 27.9 43.9 26.7 1.9
  Leukemi C91-95 - 6.8 - - - 5.5 - - - - - 3.9 - 5.8 21.4 37.2 29.3 106.9 2.9
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - - - 4.7 - - - - 7.1 - 14.6 53.4 0.8
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - - - - - 14.3 9.3 14.6 - 0.5
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.