Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 310 86.5 4.6 3.8 1.4 3.7
Mun och svalg C00-14 6 100.0 - - - -
  Läpp C00 1 100.0 - - - -
  Tunga C02 1 100.0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 2 100.0 - - - -
  Spottkörtel C07-08 1 100.0 - - - -
  Svalg C01,C09-14 1 100.0 - - - -
Matsmältningsorgan C15-26 65 81.7 5.3 5.0 3.1 5.0
  Matstrupe C15 2 100.0 - - - -
  Magsäck C16 6 96.7 - - 3.3 -
  Tunntarm C17 1 80.0 - - 20.0 -
  Tjocktarm C18 20 97.0 - - 1.0 2.0
  Ändtarm C19-20 11 100.0 - - - -
  Anus C21 1 100.0 - - - -
  Lever C22 4 71.4 9.5 19.0 - -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 5 60.9 13.0 - 8.7 17.4
  Bukspottkörtel C25 13 49.2 19.0 15.9 6.3 9.5
  Andra matsmältningsorgan C26 2 22.2 - 22.2 11.1 44.4
Andningsorgan C30-39 25 49.2 24.2 15.3 4.8 6.5
  Näsa, bihåla C30-31 0 100.0 - - - -
  Struphuvud C32 0 100.0 - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 24 47.1 25.2 16.0 5.0 6.7
  Mediastinum C38 0 100.0 - - - -
Ben C40-41 0 100.0 - - - -
Hudmelanom C43 6 100.0 - - - -
Hud, ej-melanom C44 12 100.0 - - - -
Mesoteliom C45 1 85.7 14.3 - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - - - - -
Bindvävnad C48-49 3 100.0 - - - -
Bröst C50 91 98.7 0.2 - 0.2 0.9
Kvinnliga könsorgan C51-58 33 95.2 1.8 1.8 0.6 0.6
  Livmoderhals C53 4 94.4 - 5.6 - -
  Livmoderkropp C54 16 98.7 1.3 - - -
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 100.0 - - - -
  Äggstock C56 10 89.8 4.1 4.1 - 2.0
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 4 94.4 - - 5.6 -
Urinorgan C64-68 11 94.3 3.8 1.9 - -
  Njure C64 7 94.1 2.9 2.9 - -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4 94.7 5.3 - - -
Öga C69 - - - - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 14 68.6 - 14.3 2.9 14.3
Sköldkörtel C73 9 95.5 4.5 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 0 100.0 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 8 43.6 15.4 17.9 2.6 20.5
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 27 82.5 7.3 2.2 0.7 7.3
  Hodgkin lymfom C81 1 100.0 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 12 98.4 - - - 1.6
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 0 50.0 - 50.0 - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 6 67.9 14.3 3.6 3.6 10.7
  Leukemi C91-95 5 68.0 24.0 4.0 - 4.0
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 40.0 - - - 60.0
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 2 83.3 - - - 16.7
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 13 100.0 - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals 15 100.0 - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 4 94.7 - - - 5.3
  Basaliom i hud 69 100.0 - - - -
1 Preferensordningen för diagnosernas verifikationsmetod är:
 1. Histologisk undersökning (inklusive obduktion, och vid leukemi undersökning av benmärg och blod)
 2. Cytologisk undersökning
 3. Kirurgi (inklusive endoskopi), obduktion utan histologisk verifikation, röntgen och specifika laboratoriefynd
 4. Klinisk undersökning
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.