Lunga, luftstrupe 21 16.8 13.8
Bröst 16 12.8 11.4
Bukspottkörtel 14 11.2 6.4
Äggstock 9 7.2 6.7
Non-Hodgkin lymfom 8 6.4 4.0
Livmoderkropp 6 4.8 3.3
Gallblåsa, gallvägar 6 4.8 2.9
Tjocktarm 6 4.8 1.6
Ändtarm 5 4.0 2.2
Magsäck 3 2.4 1.5
Alla cancerformer2 125 100.0 72.7
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 Med undantag för hudens basalcellscancer.