Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 233 734 1171 1755
Mun och svalg C00-14 12 21 35 54
  Läpp C00 2 3 5 12
  Tunga C02 3 3 7 11
  Annan muncancer C03-06 0 5 10 12
  Spottkörtel C07-08 0 3 3 6
  Svalg C01,C09-14 7 7 10 13
Matsmältningsorgan C15-26 29 88 137 196
  Matstrupe C15 - 2 4 5
  Magsäck C16 2 6 10 19
  Tunntarm C17 - 3 5 9
  Tjocktarm C18 13 40 64 93
  Ändtarm C19-20 9 27 41 55
  Anus C21 1 2 2 3
  Lever C22 2 4 4 4
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 2 2
  Bukspottkörtel C25 2 4 5 6
  Andra matsmältningsorgan C26 - - - -
Andningsorgan C30-39 22 48 54 72
  Näsa, bihåla C30-31 1 1 2 2
  Struphuvud C32 2 8 8 14
  Lunga, luftstrupe C33-34 18 38 43 56
  Mediastinum C38 1 1 1 1
Ben C40-41 0 3 5 12
Hudmelanom C43 5 18 33 67
Hud, ej-melanom C44 5 26 40 48
Mesoteliom C45 1 1 1 1
Autonoma nervsystemet C47 - - - -
Bindvävnad C48-49 - 4 8 16
Bröst C50 - - - 1
Manliga könsorgan C60-63 89 309 510 655
  Prostata C61 78 276 459 569
  Testikel C62 10 29 44 78
  Andra manliga könsorgan C60,C63 1 4 6 8
Urinorgan C64-68 21 77 120 185
  Njure C64 7 35 48 81
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 13 42 71 105
Öga C69 - 0 1 9
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 10 24 38 100
Sköldkörtel C73 3 10 15 31
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 2 4
Annan eller ospecifierad C76,C80 3 5 6 9
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 34 100 167 295
  Hodgkin lymfom C81 3 14 21 54
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9 30 61 103
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - 1 3 3
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 3 10 13 17
  Leukemi C91-95 11 35 55 100
  Myelodysplastiska syndrom D46 1 1 1 1
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 6 9 12 15
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 35 164 258 374
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.