Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 35 37 36 49 52 65 63 73 81 96 91
Mun och svalg C00-14 0 1 0 2 1 2 1 0 1 2 1
  Läpp C00 - 0 0 0 - 1 0 - - - -
  Tunga C02 - - - 0 0 0 0 - - 1 -
  Annan muncancer C03-06 0 0 - 0 0 - - - 1 1 1
  Spottkörtel C07-08 - - - 0 0 0 0 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 - 0 - 1 - 0 1 - 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 13 13 11 13 11 14 16 15 18 15 13
  Matstrupe C15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1
  Magsäck C16 4 4 4 4 2 3 2 1 2 1 2
  Tunntarm C17 - - - - 0 1 0 0 0 - -
  Tjocktarm C18 4 3 2 3 4 3 5 5 6 10 5
  Ändtarm C19-20 1 1 1 2 2 2 2 3 3 - 2
  Anus C21 - - - - - 0 0 0 0 - -
  Lever C22 0 0 - 0 1 0 1 1 2 1 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 0 1 1 1 1 0 0 - 2
  Bukspottkörtel C25 2 2 3 2 1 4 3 3 3 3 1
  Andra matsmältningsorgan C26 0 - 0 0 - 0 0 0 1 - -
Andningsorgan C30-39 1 2 1 2 2 3 5 5 6 7 7
  Näsa, bihåla C30-31 - - - 0 - - 0 - 0 - -
  Struphuvud C32 0 - - - 0 - - 0 0 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 1 2 1 2 2 3 4 4 6 7 7
  Mediastinum C38 - - - - - - 0 - 0 - -
Ben C40-41 0 - - - 0 0 - - - - 1
Hudmelanom C43 0 1 1 2 0 2 1 4 4 8 5
Hud, ej-melanom C44 1 0 0 2 1 3 2 3 6 4 9
Mesoteliom C45 - - - 0 - - 0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - 0 - - - - - 0 - -
Bindvävnad C48-49 0 0 - 0 1 1 0 0 0 - 1
Bröst C50 6 8 6 10 13 15 19 20 21 27 27
Kvinnliga könsorgan C51-58 8 5 5 5 9 8 7 10 10 16 9
  Livmoderhals C53 3 1 1 0 2 1 1 1 1 3 -
  Livmoderkropp C54 2 1 2 2 3 4 3 5 4 5 5
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - 0 0 0 - 0 - -
  Äggstock C56 2 2 2 2 3 2 2 3 5 4 2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 1 1 1 1 0 1 1 1 1 4 2
Urinorgan C64-68 2 2 2 2 4 5 2 5 3 5 2
  Njure C64 2 1 1 1 3 3 1 2 1 3 2
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 0 1 1 1 1 2 1 3 1 2 -
Öga C69 0 - - - 0 - - 0 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0 1 2 2 2 2 2 3 3 4 2
Sköldkörtel C73 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 0 0 - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 0 1 2 1 1 2 2 3 2 2 3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 1 3 4 6 5 6 4 5 6 5 10
  Hodgkin lymfom C81 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 0 1 1 2 2 2 2 1 3 3 5
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0 - 0 0 0 - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2
  Leukemi C91-95 0 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 - 0 0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 0 - - - 0 - - 0 - - 1
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - 0 0 0 0 1 1 2 2 2
  Förstadier till cancer i livmoderhals 4 1 1 0 1 3 2 5 8 7 6
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 1 0 0 1 1 - 1 1 1 -
  Basaliom i hud 3 3 4 8 11 11 12 10 37 37 38
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.