Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 21 21 23 25 28 29 33 29 35 21 25
Mun och svalg C00-14 - - 0 1 1 1 1 0 1 - -
  Läpp C00 - - - 0 - - - - - - -
  Tunga C02 - - - 0 0 0 0 - - - -
  Annan muncancer C03-06 - - - 0 - - - - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - 0 0 - 0 0 - -
  Svalg C01,C09-14 - - 0 - 1 0 1 - 0 - -
Matsmältningsorgan C15-26 10 10 9 9 9 8 10 10 12 4 4
  Matstrupe C15 0 1 1 1 1 0 0 1 1 - -
  Magsäck C16 3 3 4 3 2 2 2 1 2 - -
  Tunntarm C17 - - - - - - 0 0 0 - -
  Tjocktarm C18 3 3 1 1 3 1 2 2 3 2 1
  Ändtarm C19-20 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1
  Anus C21 - - - - - 0 - - - - -
  Lever C22 0 0 - 0 1 0 1 1 1 1 -
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 1 0 1 1 0 1 1 0 - -
  Bukspottkörtel C25 2 2 3 2 1 3 3 3 3 1 2
  Andra matsmältningsorgan C26 0 - 0 0 - 0 0 0 1 - -
Andningsorgan C30-39 0 2 0 2 2 2 5 4 5 2 5
  Näsa, bihåla C30-31 - - - - 0 - - - - - -
  Struphuvud C32 - - - - - - - - - - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 0 2 0 2 2 2 4 4 5 2 5
  Mediastinum C38 - - - - - - 0 - - - -
Ben C40-41 0 - - - 0 - 0 - - - -
Hudmelanom C43 - - 0 0 0 1 0 - 1 - 1
Hud, ej-melanom C44 0 - - - 0 - 0 0 0 - 1
Mesoteliom C45 - - - 0 - - 0 - - - -
Autonoma nervsystemet C47 - - 0 - - - - - 0 - -
Bindvävnad C48-49 0 - 0 - 0 0 0 0 - - -
Bröst C50 2 2 2 3 4 4 3 4 5 3 1
Kvinnliga könsorgan C51-58 3 4 3 3 3 4 4 3 4 5 4
  Livmoderhals C53 1 0 1 0 1 1 0 0 - 1 -
  Livmoderkropp C54 0 1 0 1 1 1 2 0 2 - 2
  Annan cancer i livmodern C55,C58 0 - - - - 0 - - - - -
  Äggstock C56 1 2 2 1 2 2 1 2 3 4 2
  Andra kvinnliga könsorgan C51-52,C57 0 1 0 0 0 0 1 0 0 - -
Urinorgan C64-68 2 1 1 1 3 2 1 1 1 3 2
  Njure C64 2 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1
  Urinblåsa och urinvägar1 C65-68 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Öga C69 0 - - - - - - - 0 - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 0 1 1 1 1 1 2 1 1 3 -
Sköldkörtel C73 1 0 0 0 0 0 - - - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 - - 0 0 - - - - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 0 0 2 1 1 1 2 2 2 - 2
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 2 2 3 3 3 4 3 2 2 1 5
  Hodgkin lymfom C81 0 - 0 - 0 0 - - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 1 0 1 1 1 1 1 0 0 - 3
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - - - 0 - - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 -
  Leukemi C91-95 0 1 1 1 2 2 1 1 1 - 2
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - 0 - - 0 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - - - - - - - - - -
Ingår inte i ovanstående
  Ca in situ i bröst D05 - - - - - - - - - - -
  Förstadier till cancer i livmoderhals - - - - - - - - - - -
  Borderlinetumör i äggstock D39 0 - - - - - - - - - -
  Basaliom i hud - - - - 0 - - - - - -
1 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.