Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 269.5 283.3 266.5 306.5 287.8 280.5 317.4 372.4 323.9 344.8 370.0
Mun och svalg C00-14 6.2 8.8 9.2 9.1 5.6 4.8 5.4 9.9 4.7 4.7 9.3
  Läpp C00 4.2 5.3 5.9 5.0 4.1 0.8 - 3.3 0.8 - -
  Tunga C02 - - 2.0 2.3 0.9 - 4.0 2.3 0.5 4.7 -
  Annan muncancer C03-06 - 2.7 - - - 0.6 - 1.3 2.1 - 5.2
  Spottkörtel C07-08 1.9 - - 1.8 0.6 1.2 0.6 1.2 - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0.8 1.4 - - 2.3 0.9 1.8 1.3 - 4.1
Matsmältningsorgan C15-26 75.7 70.5 76.8 69.6 46.0 53.6 68.1 64.1 58.3 50.0 81.6
  Matstrupe C15 1.2 1.3 - 4.2 1.2 3.2 1.9 2.4 4.5 19.8 8.2
  Magsäck C16 35.4 28.5 25.0 19.8 14.0 11.9 10.5 11.3 7.5 4.3 8.8
  Tunntarm C17 1.5 1.6 2.4 1.3 - - 1.9 2.8 2.4 - 6.4
  Tjocktarm C18 13.1 12.3 10.8 17.6 13.4 12.1 19.6 16.4 18.9 10.6 26.0
  Ändtarm C19-20 8.9 8.0 18.0 6.8 7.5 9.9 18.4 13.3 8.4 8.3 12.0
  Anus C21 - 1.3 - - - - - - - - 3.0
  Lever C22 3.4 5.1 2.5 6.0 2.9 5.9 3.9 2.5 3.8 4.7 4.9
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 2.0 1.4 - 0.9 2.4 2.8 1.5 1.7 - 9.3
  Bukspottkörtel C25 10.0 10.4 15.0 14.0 6.0 8.2 8.2 13.5 10.4 2.3 3.0
  Andra matsmältningsorgan C26 2.2 - 1.8 - - - 0.9 0.4 0.7 - -
Andningsorgan C30-39 70.1 59.3 44.3 46.2 48.5 43.9 35.6 33.4 31.1 27.0 34.2
  Näsa, bihåla C30-31 1.0 - - - - - - 0.8 - - -
  Struphuvud C32 6.4 5.3 1.4 7.1 5.3 2.4 5.8 0.8 2.7 1.6 -
  Lunga, luftstrupe C33-34 61.2 54.0 42.9 39.1 43.1 41.5 29.9 30.9 27.7 22.4 34.2
  Mediastinum C38 1.5 - - - - - - 1.0 0.7 - -
Ben C40-41 - 1.8 1.1 1.3 - - - - - - -
Hudmelanom C43 2.0 6.4 11.4 14.8 7.5 8.0 10.7 9.9 18.9 18.3 29.1
Hud, ej-melanom C44 2.7 10.0 9.9 11.9 7.7 9.1 9.3 14.2 13.4 19.6 10.2
Mesoteliom C45 - - 2.4 - 1.4 2.3 1.5 0.5 1.8 - -
Autonoma nervsystemet C47 - 1.6 - - - - 0.9 - - - -
Bindvävnad C48-49 1.8 2.0 4.3 3.0 4.1 0.6 1.7 2.1 0.7 10.8 -
Bröst C50 - - 1.7 - - 2.1 1.3 1.3 - 1.6 -
Manliga könsorgan C60-63 50.5 59.6 51.2 65.6 66.2 76.2 113.1 157.0 133.0 133.8 107.3
  Prostata C61 44.8 56.3 47.3 61.3 60.0 69.8 108.5 155.7 123.8 122.4 107.3
  Testikel C62 5.7 1.3 3.9 4.4 6.3 4.4 3.6 1.3 8.4 11.4 -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - 2.0 - - - 2.0 1.0 - 0.7 - -
Urinorgan C64-68 20.8 26.6 23.4 40.1 34.9 29.3 25.5 28.6 23.8 23.7 42.8
  Njure C64 11.4 15.8 12.8 11.8 13.7 10.4 10.1 13.1 7.4 8.2 22.8
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 9.4 10.7 10.6 28.3 21.2 18.9 15.4 15.5 16.3 15.5 20.0
Öga C69 1.2 - - 1.4 1.2 - 1.6 1.1 - - 2.8
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 6.5 8.6 6.6 6.1 21.4 14.0 6.8 9.3 7.9 7.3 14.9
Sköldkörtel C73 - 0.8 2.3 1.2 4.4 0.8 1.0 2.3 - 8.2 -
Andra endokrina körtlar C74-75 3.0 2.6 - 1.4 0.9 2.3 - - - 12.0 -
Annan eller ospecifierad C76,C80 6.5 3.5 3.9 5.5 7.1 4.1 7.5 4.2 4.1 3.0 2.3
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 22.4 21.3 18.0 29.2 31.1 29.4 27.3 34.6 26.2 24.5 35.5
  Hodgkin lymfom C81 4.9 3.5 1.7 1.8 2.2 - 1.4 - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 9.7 5.5 4.9 13.7 11.9 14.0 12.6 18.1 13.3 16.6 12.7
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0.9 - 0.9 1.9 0.4 0.5 - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.0 0.8 1.1 4.7 3.4 7.2 1.7 9.2 4.1 5.9 14.4
  Leukemi C91-95 6.8 9.4 8.3 5.4 11.2 5.6 11.2 5.5 6.3 - 8.4
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 1.2 1.2 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - 2.1 1.1 3.7 1.5 0.6 - - 1.3 2.0 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud 24.5 13.5 33.9 40.4 43.4 25.3 34.8 37.7 90.8 87.2 63.0
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.