Alla cancerformer C00-96,D32-33,D42-43,D45-47,D76 176.5 178.0 175.6 146.5 149.9 159.7 135.5 141.9 117.0 135.7 96.3
Mun och svalg C00-14 1.5 2.2 - 2.1 0.9 2.3 2.8 1.9 0.5 2.3 -
  Läpp C00 1.5 - - 0.7 - - - - - 2.3 -
  Tunga C02 - - - 1.4 0.9 1.4 1.3 - 0.5 - -
  Annan muncancer C03-06 - 1.3 - - - 0.4 - - - - -
  Spottkörtel C07-08 - - - - - 0.4 0.6 - - - -
  Svalg C01,C09-14 - 0.8 - - - - 0.9 1.9 - - -
Matsmältningsorgan C15-26 62.0 52.5 61.6 53.4 34.9 40.5 39.1 41.2 39.8 32.0 32.9
  Matstrupe C15 - 1.3 - 4.0 1.2 2.8 1.0 2.3 4.1 10.1 4.1
  Magsäck C16 29.1 23.0 18.2 19.8 10.0 10.0 7.6 7.4 6.5 5.1 5.7
  Tunntarm C17 1.5 - 2.4 - 1.2 - 0.9 2.7 2.4 - -
  Tjocktarm C18 11.1 6.9 10.0 4.1 7.5 7.4 10.8 7.3 6.4 2.3 6.3
  Ändtarm C19-20 4.6 2.5 13.5 6.7 3.8 3.6 5.4 3.8 7.8 3.1 5.2
  Anus C21 - - - - - - - - - - -
  Lever C22 3.4 5.1 1.1 5.6 2.6 5.0 4.8 2.5 1.3 8.3 3.0
  Gallblåsa, gallvägar C23-24 - 2.0 0.7 1.3 0.9 2.4 1.9 2.3 1.7 - 6.4
  Bukspottkörtel C25 10.0 11.7 13.9 12.0 7.7 9.2 6.8 12.1 8.5 3.1 2.3
  Andra matsmältningsorgan C26 2.2 - 1.8 - - - - 0.8 1.2 - -
Andningsorgan C30-39 52.6 43.7 46.9 31.3 48.5 36.4 24.5 28.9 19.1 38.9 24.9
  Näsa, bihåla C30-31 1.0 - - - - - - 0.9 - - -
  Struphuvud C32 1.2 2.1 1.1 3.2 2.6 1.5 1.7 1.3 0.8 - -
  Lunga, luftstrupe C33-34 50.4 40.2 45.8 28.1 45.9 34.9 22.8 26.7 17.5 35.9 24.9
  Mediastinum C38 - 1.3 - - - - - - 0.7 - -
Ben C40-41 - - - - - - - - - - -
Hudmelanom C43 3.2 - 2.0 2.9 0.6 6.5 2.9 1.0 1.2 3.0 -
Hud, ej-melanom C44 - - 0.7 - - 0.4 0.4 - - - -
Mesoteliom C45 - - 1.4 1.1 1.4 2.4 0.6 1.6 2.0 - -
Autonoma nervsystemet C47 - 1.6 - - - - 0.9 - - - -
Bindvävnad C48-49 - - 3.1 1.3 1.2 1.2 1.1 0.5 - 3.0 -
Bröst C50 - - - - - - - - - - -
Manliga könsorgan C60-63 20.4 21.7 26.6 25.1 24.3 24.2 29.5 23.8 24.3 21.0 9.0
  Prostata C61 20.4 18.8 26.6 25.1 24.3 23.4 29.5 22.5 24.3 21.0 9.0
  Testikel C62 - 2.9 - - - - - 1.2 - - -
  Andra manliga könsorgan C60,C63 - - - - - 0.8 - - - - -
Urinorgan C64-68 12.1 21.0 5.9 11.8 12.4 9.3 3.1 15.3 7.8 6.9 7.1
  Njure C64 7.7 16.7 1.1 6.2 4.6 5.3 1.9 10.6 2.9 5.3 -
  Urinblåsa och urinvägar2 C65-68 4.4 4.4 4.8 5.6 7.7 4.0 1.3 4.7 4.9 1.6 7.1
Öga C69 - 1.3 - - 1.3 - 0.4 0.8 - - -
Hjärna, centrala nervsystemet C70-72,D32-33,D42-43 3.4 7.7 8.2 2.1 3.5 11.4 2.4 5.2 4.2 6.7 10.8
Sköldkörtel C73 2.8 0.8 1.1 - 3.1 0.8 - 0.5 - - -
Andra endokrina körtlar C74-75 3.0 2.6 - 1.4 0.9 - 2.3 - - - -
Annan eller ospecifierad C76,C80 5.0 2.2 5.3 4.5 1.7 4.1 5.7 3.4 3.5 3.0 -
Lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad C81-96,D45-47,D76 10.5 20.8 12.7 9.3 15.4 20.2 19.6 17.8 14.7 18.9 11.6
  Hodgkin lymfom C81 1.2 3.3 1.1 1.9 - - - - - - -
  Non-Hodgkin lymfom C82-86,C96,D76 4.8 6.0 4.9 3.0 7.0 8.3 7.4 8.8 4.5 3.0 5.9
  Maligna immunoproliferativa sjukdomar C88 - - 0.9 - - 0.6 - - - - -
  Myelom och andra plasmacellstumörer C90 1.0 0.8 - 1.4 2.9 3.8 3.0 2.6 5.2 13.9 4.1
  Leukemi C91-95 3.5 10.7 4.4 2.9 4.9 5.6 9.2 5.5 4.5 - 1.6
  Myelodysplastiska syndrom D46 - - - - - - - 0.8 0.5 - -
  Myeloproliferativa neoplasier D45,D47 - - 1.4 - 0.6 1.8 - - - 2.0 -
Ingår inte i ovanstående
  Basaliom i hud - - - - - - - - - - -
1 Åldersjusterad till "världens standardbefolkning".
2 PUNLMP och ca in situ i urotel ingår.